Category Archives: tin tức News

tin tức News

TƯỜNG TRÌNH SINH HOẠT TỪ THIỆN NĂM 2016

Hình ảnh của những người đã được giúp đỡ qua Chương Trình Từ Thiện của Hội Cờ Tướng Thân Hữu Úc Châu 2016.
 Here is the attachments of this Post

Posted in tin tức News, TOM TRAN Column, Việt Vietnamese | Leave a comment

BANK OF QUEENSLAND MASTER CUP ANNOUNCEMENT – VIETNAMESE

Bạn thân mến,
Thư nầy gửi đến Bạn để tường trình về Giải Cờ Tướng BANK OF QUEENSLAND MASTER CUP dự định sẽ tổ chức ngày 31.10.2015.
Mục đích chính của Hội Cờ Tướng Thân Hữu qua Giải nầy là nâng cao … Continue reading

Posted in English Version, News, tin tức News, Việt Vietnamese | Leave a comment

NEPAL EARTHQUAKE – LIST OF DONATORS

The Australia Friendship Chess Association thank you for your donations:

The total amount of $4090.00 sent to Australian Red Cross on 22.5.2015.
And another cheque $100 sent on 23.5.15

CHỊ DUNG AND FRIENDS $1300.00
CHỊ HẠNH $100
ROBERT & LAN CHI $100
CHESSRITY FUND $500
PHUC LE … Continue reading

Posted in tin tức News, Việt Vietnamese | Leave a comment

CÁCH GHI DANH

GHI DANH THAM DỰ GIẢI
2015 BANK OF QUEENSLAND
MASTER CUP

Bạn có thể ghi danh tham dự nếu Bạn là Master Cờ Tướng, hoặc Bạn đã từng thắng hạng Nhất, Nhì, Ba, Tư một trong những Giải Cờ tại Úc từ năm … Continue reading

Posted in tin tức News, Việt Vietnamese | Leave a comment

2015 BANK OF QUEENSLAND MASTER CUP

  1. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ:

Tất cả những Masters và những kỳ thủ đã từng thắng nhất, nhì, ba, tư của những giải Cờ tại Úc từ năm 2000 (những giải nầy phải có trên 20 người tham dự).
Người tham … Continue reading

Posted in tin tức News, Việt Vietnamese | Leave a comment

GIẢI GIAO HỮU ST ALBANS VÀ SPRINGVALE

GIẢI GIAO HỮU CỜ TƯỚNG
HAI ĐỘI ST. ALBANS VÀ SPRINGVALE
CHÚA NHẬT 8.6.2014 – Queensbirthday.
Địa điểm: Rainbow Tea House, Springvale
575A Springvale Rd, South Springvale 3172
Mục đích: thân hữu và trau giồi kỳ nghệ.

PHỤ TRÁCH ĐIỀU HỢP VÀ GHI DANH:

St Albans: Khoa … Continue reading

Posted in tin tức News, Việt Vietnamese | Leave a comment

GIẢI KIỆN TƯỚNG – MASTER CUP

GIẢI KIỆN TƯỚNG – MASTER CUP
Do Hội Cờ Tướng Thân Hữu Úc Châu tổ chức.
Tổ chức hai năm một lần, tại Melbourne
Địa điểm: Hội Trường Nhà Thờ Lutheran, Springvale

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ:

–        Tất cả những người đã từng thắng nhất … Continue reading

Posted in tin tức News, Việt Vietnamese | Leave a comment

PHOTOS – 2014 SPRINGVALE NEW YEAR FESTIVAL

THE NEW YEAR FESTIVAL 2014 AT SPRINGVALE SPONSORED BY BANK OF QUEENSLAND IN SPRINGVALE – THANKS TO BOQ.
Here is the attachments of this Post

Posted in tin tức News, Việt Vietnamese | Leave a comment

HÌNH ẢNH CỨU TRỢ NẠN NHÂN BÃO LỤT TẠI QUẢNG NGÃI

              Here is the attachments of this Post

Posted in tin tức News, từ thiện 慈善活動 Charity, Việt Vietnamese | Leave a comment

Writing Posts in WordPress Website

Writing Posts in WordPress Website
( From: http://codex.wordpress.org/Writing_Posts )
Posts are the entries that display in reverse chronological order on your home page. In contrast to pages, posts usually have comments fields beneath them and are included in your site’s RSS feed. … Continue reading

Posted in Article, English Version, học tập Learning, Home, Learning, News, tin tức News, Việt Vietnamese, Điều Article, 中文版 Chinese, 最新棋訊 News, 棋人棋事 Story, 象棋文章 Article | Leave a comment