Category Archives: học tập Learning

học tập Learning

KỲ VƯƠNG BỐN TỈNH ĐỔNG VĂN UYÊN

Cờ tướng là một môn nghệ thuật trí tuệ, thông qua việc học, chơi, thưởng lãm mà rèn luyện nhân cách , nhân phẩm con người. Cờ cao chưa đủ, phải có phẩm hạnh tốt đi đôi.  Chúng ta chơi … Continue reading

Posted in học tập Learning, KÍNH NHÂN, Việt Vietnamese | Leave a comment

Writing Posts in WordPress Website

Writing Posts in WordPress Website
( From: http://codex.wordpress.org/Writing_Posts )
Posts are the entries that display in reverse chronological order on your home page. In contrast to pages, posts usually have comments fields beneath them and are included in your site’s RSS feed. … Continue reading

Posted in Article, English Version, học tập Learning, Home, Learning, News, tin tức News, Việt Vietnamese, Điều Article, 中文版 Chinese, 最新棋訊 News, 棋人棋事 Story, 象棋文章 Article | Leave a comment

NGUYEN VAN VAN vs NGUYEN NGOC THACH

AT SPRINGVALE SOUTH

ON SATURDAY 13.7.2013

NGUYEN VAN VAN (RED) WINS nGUYEN NGOC THACH.

Posted in học tập Learning, Việt Vietnamese | Leave a comment

CỜ TÀN “HẢI ĐỂ TẦM CHÂU”

Đây là thế cờ tàn thường gặp. Thấy dường như hòa, nhưng thật ra Đỏ thắng.

Cách giải:

1. Chốt 7 bình 6        Xa 6 tấn 2

2. Chốt 6 bình 5        Xa 6 thoái 2

3. Xa 5 tấn 4              Tướng 6 tấn … Continue reading

Posted in học tập Learning, Việt Vietnamese | Leave a comment

VÁN CỜ TÀN “HẬU SINH KHẢ ÚY”

Đây là một ván cờ tàn rất đơn giản, nhưng trong thực chiến chúng ta thường gặp. Tưởng là hòa, mà thật ra Đỏ (tiên) thắng.

Cách giải:

1) Chốt 3 tấn 1   Xa 8 bình 7

2) Chốt 3 tấn 1   Xa … Continue reading

Posted in học tập Learning, Việt Vietnamese | Leave a comment

BAN ĐẦU NÊN HỌC CỜ NHƯ THẾ NÀO?

Bài dưới đây nhận được từ Anh Phạm Nguyên Bảo. Nhận thấy có ích cho những người luyện Cờ, nên chúng tôi đăng lên cho Bạn thưởng lãm. Rất cảm ơn Anh Bảo. Bạn cũng có thể đọc trong trang … Continue reading

Posted in học tập Learning, Việt Vietnamese | Leave a comment

BÍ QUYẾT ĐỂ TRỞ THÀNH KIỆN TƯỚNG

CỜ TƯỚNG: Bí quyết để trở thành kiện tướng

Những nguyên tắc cơ bản trong khai cuộc

Có 7 nguyên tắc cơ bản cần chú ý sau đây:
1. Phải nhanh chóng triển khai toàn bộ quân chủ lực
2. Phải hình thành một … Continue reading

Posted in học tập Learning, Việt Vietnamese | Leave a comment

SÁU CÁCH GIẢI “ĐƠN XA PHÁ SĨ TƯỢNG TOÀN”

Chúng tôi đăng lên đây 6 bàn cờ ‘ĐƠN XA ĐẤU VỚI SĨ TƯỢNG TOÀN”.Mời Bạn thử giải. Nếu gửi bài giải đúng về email auschesstournament@gmail.com, chắc chắn Bạn sẽ nhận được phần thưởng.

Ghi chú: Bạn click vào bàn cờ … Continue reading

Posted in học tập Learning, Việt Vietnamese | Leave a comment

ĐƠN XA PHÁ SĨ TƯỢNG TOÀN – 1

Bạn thân mến,

Đây là một trong những bàn Cờ thường gặp: Đơn Xa đấu với Sĩ Tượng toàn. Bạn hãy gửi bài giải về cho chúng tôi qua email auschesstournament@gmail.com. Một phần thưởng của TL Pty Ltd giành cho người … Continue reading

Posted in học tập Learning, Việt Vietnamese | Leave a comment

Final Game Record of Fourth Australia Friendship Chess Tournament 31/12/2011

Final Game Record of Fourth Australia Friendship Chess Tournament 31/12/2011 Written by Michael ChungMr Duy Le got the Champion, Mr Zhao Jun (Zhao Wenshan) got the Runner-up, and Grand Master George Lu got the Second Runner-up. The … Continue reading

Posted in Cambodian Version, English Version, Games Records, Games Records (in Cambodian), giải đấu ghi Games Records, học tập Learning, Learning, Learning (in Cambodian), News, News (in Cambodian), tin tức News, 中文版 Chinese, 學下棋 Learning, 對局棋譜 Games Records, 最新棋訊 News | Leave a comment