Category Archives: giải đấu ghi Games Records

giải đấu ghi Games Records

LIỄU ĐẠI HOA THẮNG LỮ KHÂM

Hồ Bắc Liễu Đại Hoa tiên thắng Quảng Đông Lữ Khâm
Ngày 8 tháng 6 năm 2010 tại Cứ Dung Giang Tô
Bình thuật Đặc cấp Đại sư Liễu Đại Hoa
Ngũ thất pháo tiến tam binh đối bình phong mã tiến tốt … Continue reading

Posted in giải đấu ghi Games Records, Việt Vietnamese | Leave a comment

2015 TOURNAMENT-LIST OF SPONSORS

LEYTON REAL ESTATE ($1000)
BANK OF QUEENSLAND SPRINGVALE ($1000)
GREATER DANDENONG CITY COUNCIL
RAINBOW TEA HOUSE ($1500 – Uniform & Logo)
L.K. MOTOR REPARS ($1000)
COUNCILLOR TRUONG VAN LOI ($1000)
MR NGUYEN NHON DUYEN IN SYDNEY ($1000)
LIEN HUNG ASIAN GROCERY ($1000)
MR HOANG CHU – HOANG HYDROPONIC … Continue reading

Posted in giải đấu ghi Games Records, Việt Vietnamese | Leave a comment

NGUYEN VAN VAN vs UNG NHAT PHAT (31.1.2015)

Posted in giải đấu ghi Games Records, Việt Vietnamese | Leave a comment

2014 CHARITY CUP-FINAL GAME

THIS IS THE FINAL GAME BETWEEN GEORGE LO AND DZUNG LE. BOTH ARE FROM SYDNEY.
GAME   Geoge Lu vs Dzung Le
TIME    2:57″”; 3:23″”
RED     George Lo
BLACK   Dzung Le
DATE    23-11-2014
START{
1. C2.5   H2+3       2. H2+3   C8.6
3. R1.2   H8+7       4. C8.7   P7+1
5. H8+9   R1.2       6. … Continue reading

Posted in giải đấu ghi Games Records, Việt Vietnamese, Yearly CHARITY Cup | Leave a comment

UNG NHAT PHAT vs PHAM NGUYEN BAO 13.4.13

Ung Nhat Phat (Red) lost to Pham Nguyen Bao 13.4.13 at
South Springvale.

Posted in English Version, Games Records, giải đấu ghi Games Records, Việt Vietnamese, 中文版 Chinese, 對局棋譜 Games Records | Leave a comment

KỲ NGHỆ PHONG VÂN

MỘT VÁN CỜ HAY: LỮ KHÂM ĐẤU VỚI TỪ THIÊN HỒNG

Ván cờ:Lữ Khâm(Quảng Đông,tiên thắng)-Từ Thiên Hồng(Giang Tô):
Đây là 1 ván cờ hay trong năm 2002 ở Trung Quốc được giới thiệu bởi nhà nghiên cứu cờ tướng nổi tiếng … Continue reading

Posted in giải đấu ghi Games Records, Việt Vietnamese | Leave a comment

UNG NHAT PHAT # PHAM NGUYEN BAO

At Rainbow Tea House, Sunday 7th April 2013.

Ung Nhat Phat (Red) wins Pham Nguyen Bao

Posted in English Version, Games Records, giải đấu ghi Games Records, Việt Vietnamese, 中文版 Chinese, 對局棋譜 Games Records | Leave a comment

DUC DAO # PHAM NGUYEN BAO 7.4.13

At Rainbow Tea House, on Sunday 7th April, 2013.

DUC DAO (Red) lost to PHAM NGUYEN BAO

Posted in English Version, Games Records, giải đấu ghi Games Records, Việt Vietnamese, 中文版 Chinese, 對局棋譜 Games Records | Leave a comment

LIU QIN (Black) wins PETER YAB

LIU QIN (Black) wins PETER YAB

Posted in English Version, Games Records, giải đấu ghi Games Records, Việt Vietnamese, 中文版 Chinese, 對局棋譜 Games Records | Leave a comment

SOME GAMES OF 2013 TOURNAMENT

YAN CAI (Red) – KHANH NGUYEN – Draw – FINAL

KHANH NGUYEN (Red) LOST TO YAN CAI – FINAL

TO TU HUNG WINS YAN CAI

NGUYEN VAN TUONG (Red) LOST TO PHAM BAO

TRAN BAC HIEN (Red) LOST TO JEREMY ZHU

Posted in English Version, Games Records, giải đấu ghi Games Records, Việt Vietnamese, 中文版 Chinese, 對局棋譜 Games Records | Leave a comment