Category Archives: TRUNG CUỘC BẢO ĐIỂN

TRUNG CUỘC BẢO ĐIỂN – Chương 2 (Tiết 5)

TIẾT 5 CĂN CỨ  ĐỊNH TÍNH THẨM QUÂN VÀ SO SÁNH ĐƯỢC MẤT
 
Trong 3 giai đoạn khai cục, trung cục, tàn cục của ván cờ, quân hai bên thường xuyên tiếp xúc, đuổi bắt nhau. Làm sao để khi đổi … Continue reading

Posted in English Version, TRUNG CUỘC BẢO ĐIỂN | Leave a comment

TRUNG CUỘC BẢO ĐIỂN – CHƯƠNG 2 (tiết 4)

TIẾT 4 PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG CỦA THẨM CỤC
“Lượng” trong mỗi ván cờ chủ yếu chỉ tỷ lệ lực lượng vật chất của hai bên, kịch chiến trung cục thường xuất hiện các tình huống sau, thử phân tích định … Continue reading

Posted in TRUNG CUỘC BẢO ĐIỂN | Leave a comment

TRUNG CUỘC BẢO ĐIỂN – CHƯƠNG 2 (tiết 3)

TIẾT 3 PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ, LOẠI HÌNH CỤC DIỆN VÀ TRỰC GIÁC CỤC DIỆN CỦA THẨM CỤC

Bản chất của cờ tướng là tính toán, tính toán là công phu cơ bản của mỗi kỳ thủ. Đánh giá thẩm cục … Continue reading

Posted in TRUNG CUỘC BẢO ĐIỂN | Leave a comment

TRUNG CUỘC BẢO ĐIỂN – CHƯƠNG 2 -Tiết 1 và 2

CHƯƠNG 2 THẨM CỤC TRUNG CỤC
 
TIẾT 1 Ý NGHĨA CỦA THẨM CỤC

Với mỗi kỳ thủ, muốn đánh tốt mỗi ván trung cục, đầu tiên phải biết rõ hiện trạng ván cờ, phân biệt ưu thế của cục thế, phải biết … Continue reading

Posted in TRUNG CUỘC BẢO ĐIỂN | Leave a comment

CẢM NGHĨ VỀ LOẠT BÀI “TRUNG CUỘC BẢO ĐIỂN”

Cảm nghĩ về loạt bài ‘TRUNG CUỘC BẢO ĐIỂN”
 Đây là thư của Master Tô Tử Hùng sau khi đọc bài “Trung Cuộc Bảo Điển”
Anh Thông thân ,
Bài dịch Trung Cuộc bảo Điển quá hay tôi đã đọc đi đọc lại … Continue reading

Posted in KÍNH NHÂN, TRUNG CUỘC BẢO ĐIỂN | Leave a comment

TRUNG CUỘC BẢO ĐIỂN – CHƯƠNG 1

“Trung Cuộc Bảo Điển” là một tài liệu rất quí do Đặc Cấp Đại Sư LIỄU ĐẠI HOA biên soạn. Chúng tôi may mắn có sự giúp đỡ của Anh Phạm Nguyên Bảo trong việc sưu tầm và tìm người … Continue reading

Posted in TRUNG CUỘC BẢO ĐIỂN | Leave a comment