Category Archives: HỌC SINH NGHÈO

HỌC SINH NGHÈO ĐÃ ĐƯỢC GIÚP – 2015

 BUI VIET TRINH

 CAO HOANG THUAN & THIEN

 DANG NGOC HAN

 DANG NGOC SON

 DO DUY AN

 HUYNH KIM NGOC

 HUYNH KIM THU

 HUYNH THI NHU Y

 LE DUC HUY

 NGUYEN CAM TIEN

 NGUYEN HAI VY

 NGUYEN HOANG THANH TAM

 NGUYEN HONG KHANH & HONG DIEP

 NGUYEN KY QUOC

 NGO THUY QUYNH

 NGUYEN THANH THUAN … Continue reading

Posted in HỌC SINH NGHÈO, TOM TRAN Column, từ thiện 慈善活動 Charity | Leave a comment

HỌC SINH NGHÈO – CHÁU THƯƠNG PHẾ BINH – DANH SÁCH CHỜ ĐỢI

HỌC SINH NGHÈO – CHÁU CỦA THƯƠNG PHẾ BINH – DANH SÁCH CHỜ ĐỢI

Trương Anh Tiến, lớp 7, Vĩnh Hòa Phú, có bằng khen (ông ngoại là TPB Trương Đức, cụt chân trái). Địa chỉ: 220 tổ 4, ấp Vĩnh … Continue reading

Posted in HỌC SINH NGHÈO, TOM TRAN Column, từ thiện 慈善活動 Charity | Leave a comment

HỌC SINH NGHÈO: NGÔ THỊ CẨM TIÊN

2014

Posted in HỌC SINH NGHÈO | Leave a comment

HỌC SINH NGHÈO: NGUYỄN NGỌC THƯ

2014

Posted in HỌC SINH NGHÈO | Leave a comment

HỌC SINH NGHÈO: TRẦN THỊ TRÚC ĐÀO

2014

Posted in HỌC SINH NGHÈO | Leave a comment

HỌC SINH NGHÈO: NGUYỄN KỲ QUỐC

2014:

Posted in HỌC SINH NGHÈO | Leave a comment

HỌC SINH NGHÈO: NGUYỄN THỊ NGỌC LAN

2014:

Posted in HỌC SINH NGHÈO | Leave a comment

HỌC SINH NGHÈO: NGUYỄN ĐẶNG NGỌC HÂN

2014:

 

Posted in HỌC SINH NGHÈO | Leave a comment

HỌC SINH NGHÈO: NGUYỄN HOÀNG KHANH & NGUYỄN HẰNG ĐIỆP

2014:

Posted in HỌC SINH NGHÈO | Leave a comment

HỌC SINH NGHÈO: NGUYỄN THANH THUẬN & THANH VŨ

2014:

Posted in HỌC SINH NGHÈO | Leave a comment