Category Archives: Story

Story of Xiangqi Players

CÂU CHUYỆN ĐẸP QUANH BIẾN CỐ 11 THÁNG 9 – CHUYẾN BAY DELTA 15

Nước Mỹ vừa kỷ niệm biến cố đau thương 11.9.
Nhưng bên cạnh những mất mát cũng có nhiều câu chuyện rất đẹp, mang tính nhân bản, thể hiện tình người. 
Hôm nay đọc lại một trong những bài viết liên quan … Continue reading

Posted in English Version, Story | Leave a comment

tổ chức Organisation 組織介紹(组织介绍)

Giải Cờ Tướng Thân Hữu Úc Châu là một tổ chức phi lợi nhuận có ðãng bộ với chính phủ Úc (số A0056321F). Giải được tổ chức hằng nãm với mục ðích tạo mối lien lạc và than ái giữa … Continue reading

Posted in Cambodian Version, câu chuyện Story, English Version, Home, Liên Hệ 聯絡(联络) Contact, News, News (in Cambodian), Story, tin tức News, tổ chức Organisation 組織介紹(组织介绍), Việt Vietnamese, 中文版 Chinese, 最新棋訊 News, 棋人棋事 Story | Leave a comment

ảnh 相片 Photo

Posted in English Version, Hình ảnh và Video Photo and Video, Home, Photo and Video, Story, tổ chức Organisation 組織介紹(组织介绍), Việt Vietnamese, 中文版 Chinese, 相片和錄像 Photo and Video | Leave a comment