Category Archives: GAMES OF MASTER

MASTER TO TU HUNG vs MASTER LA VINH KHOANG

Date: 5 April 2015
At: The Australia Xiangqi National Tournament
Result: Draw
Master Hung: Red vs Master Khoang: Black

Posted in English Version, GAMES OF MASTER | Leave a comment

KHANH NGUYEN vs NGUYEN NHON DUYEN

Hôm thứ Bảy 18 tháng 1, 2014, Anh Nguyễn Nhơn Duyên, một nhà bảo trợ của Hội Cờ Tướng Thân Hữu Úc Châu từ Sydney, đã đến Melbourne và ghé thăm sinh hoạt Cờ của anh em tại South Springvale.
  
Sau … Continue reading

Posted in GAMES OF MASTER | Leave a comment

YAN CAI vs PETER YAB

Posted in GAMES OF MASTER | Leave a comment

TRƯƠNG VIỄN BÌNH đấu với TRẦN HỮU NGANG

Giới thiệu và bình luận: Đại sư Tô Tử Hùng
Ván cờ đấu giữa Trương Viễn Bình(Sydney) và Trần Hữu Ngang trong Giải toàn Úc tại Auburn ,Sydney năm 2006. Trong Giải này Ngang đoạt hạng 2.
Trần Hữu Ngang là danh … Continue reading

Posted in GAMES OF MASTER, KÍNH NHÂN | Leave a comment

2013: TO TU HUNG (Red) wins YAN CAI

TO TU HUNG (Red) wins YAN CAI at the 2013 Friendship Chess Tournament in Melbourne. Round 5.

Posted in GAMES OF MASTER | Leave a comment