Category Archives: Liên Hệ 聯絡(联络) Contact

Liên Hệ 聯絡(联络) Contact

CONTACT

AUSTRALIA FRIENDSHIP CHESS ASSOCIATION:

Mr. Tom (Thong) Tran, 0413 329 963

Mr. Dat Ly, 0421 592 485

Mr. Phuc Le, 0422 765 899

Mr. Ngoc Thach Nguyen, 0451 877 034

Mr. Ung Nhut Phat, 0422  353 767

Mr. Duc Dao, 0466 698 252

SPONSORS OF AUSTRALIA … Continue reading

Posted in Liên Hệ 聯絡(联络) Contact, nhà tài trợ 贊助人/機構 Sponsors, tổ chức Organisation 組織介紹(组织介绍) | Leave a comment

tổ chức Organisation 組織介紹(组织介绍)

Giải Cờ Tướng Thân Hữu Úc Châu là một tổ chức phi lợi nhuận có ðãng bộ với chính phủ Úc (số A0056321F). Giải được tổ chức hằng nãm với mục ðích tạo mối lien lạc và than ái giữa … Continue reading

Posted in Cambodian Version, câu chuyện Story, English Version, Home, Liên Hệ 聯絡(联络) Contact, News, News (in Cambodian), Story, tin tức News, tổ chức Organisation 組織介紹(组织介绍), Việt Vietnamese, 中文版 Chinese, 最新棋訊 News, 棋人棋事 Story | Leave a comment

liên hệ 聯絡(联络) Contact

liên hệ 聯絡(联络) Contact:

Email: auschesstournament@gmail.com.

Phone: 0413 329 963, 0421 592 485, 0422 765 899.

Posted in Home, Liên Hệ 聯絡(联络) Contact | Leave a comment