Category Archives: Yearly CHARITY Cup

Yearly CHARITY Cup

2014 CHARITY CUP-FINAL GAME

THIS IS THE FINAL GAME BETWEEN GEORGE LO AND DZUNG LE. BOTH ARE FROM SYDNEY.
GAME   Geoge Lu vs Dzung Le
TIME    2:57″”; 3:23″”
RED     George Lo
BLACK   Dzung Le
DATE    23-11-2014
START{
1. C2.5   H2+3       2. H2+3   C8.6
3. R1.2   H8+7       4. C8.7   P7+1
5. H8+9   R1.2       6. … Continue reading

Posted in giải đấu ghi Games Records, Việt Vietnamese, Yearly CHARITY Cup | Leave a comment

2014 CHARITY CUP – FINANCIAL REPORT

INCOME:
Hoang Hydroponic:                                       $500
Bank of Queensland Springvale                    $250
Leyton real Estate                                        $250
Rainbow Tea House                                     $500
TL Pty Ltd                                                     $500
Hiep Phat Supermarket                                $300
Yarraville Picture Frames                              $300
Mr Giang Van                                                $200
Mr Phuong Danh                                           $100
Auspan Pty Ltd                                             $100
Mr Binh Nguyen                                            $100
Fees from Players:                                        $840
                                  … Continue reading

Posted in TOM TRAN Column, Yearly CHARITY Cup | Leave a comment

PHOTOS OF 2014 CHARITY CUP

44 PLAYERS. CHAMPION: Master George Lo, RUNNER UP: Master Dzung Le, THIRD: Master Khoa Tran, FOURTH: Ly Huy Vu. FIFTH TO TENTH: Mr Hoang Chu, MasterPeter Yab, Mr Hoang Duong, MasterTran Huu Ngang, Mr Ly Phat and Master Duy Le.

Continue reading

Posted in Hình ảnh và Video Photo and Video, Việt Vietnamese, Yearly CHARITY Cup | Leave a comment

2014年慈善杯 – 观点

  
观点
《慈善》一詞在当今人类的言语中理解为一种崇高美德,象徵着集体或一个人的宅心仁厚,无私奉献,惠泽他人的精神表现。

宗教是人类信仰的结晶,无论您信奉任何宗教,其宗旨教义离不开導人行善积德,伸出援手,救伤扶危。佛家一夲悲天悯人,普渡众生的慈悲心,认为《救人一命胜做七级浮屠》;天主教聖经劝喻教徒毋忘週边遭逢困苦的人;穆斯林回教徒乃至一些行为極端的教派信徒在其斋戒期间,除了恪守可蘭経教义之外,还須对贫穷无助者施以援手。

当然,所有慈善的活动都䢖基於群众无私的爱心,扶贫济困的展开不能带有彰显個人的财大气粗的土豪心態,炫富的行为將夲來寓意高尚的行善活动変得毫无意义。天主教聖经有云:巜即使个人奉献毕生辛劳積聚的财富以救助贫苦大衆,或者捨身投入魔鬼设下的烘炉里,如果没有爱心作为动力,而是作为利益的交易,則一切都是虚假的沽名钓誉》。

作为澳洲象棋大家庭的一份子,我们有幸生活在一个祥和,安定,繁荣的乐土上,正悠然自得无憂无慮的通过弈棋享受生活。反观一些落后贫穷的国家或地区,人民出生活在资源匮乏,衞生环境恶劣,生命没有保障,飽受战火摧残的国度里,作为澳洲人的一份子,我们实在太幸福了。在国家层面上,对他国施以援手是政府的政策考虑,我们不敢奢言有所作为,但在社区里我们仍有一颗熾热助人的爱心。因此我们澳洲象棋友谊会秉持着关心社会热心公益的宗旨,将我们有限的资源,关注到伤殘士兵,殘障人士,失恃孤儿,邦助鼓励勤奮上进但经济有困难的学生,在求学追求理想的道路上達成愿望,为社会增添有心有力有用的棟樑才俊。

基于上述的动力,我们將于2014年11月 2日举办第二届慈善象棋公开赛(CHARITY 2014)。
主办单位

Posted in TOM TRAN Column, Yearly CHARITY Cup | Leave a comment

四條基本規則

四條基本規則

澳大利亞象棋友誼協會的四條基本規則。

(一)仲裁有權決定判和,當雙方均無可能取勝的簡單局勢,盡管雙方有不同時間的差別。

(二)所有比賽的技術犯規,無論是有意或無意,仲裁有權作出警告或判負。

(三)如果棋手故意對仲裁的決定,仲裁有權作出警告,判負或取消當場比賽資格。

(四)比賽開始,棋手遲到,超過15分鐘,即判負。

以上比賽的規則,在28日9月2014年會議的決定。即將開始適用在慈善杯2日11月2014年和日後的各項象棋賽事。

執行委員會

Posted in Yearly CHARITY Cup | Leave a comment

BỐN ĐIỀU LUẬT CĂN BẢN

BỐN ĐIỀU LUẬT CĂN BẢN
Bốn điều luật căn bản sau đây được áp dụng cho những cuộc thi đấu ở những Giải Cờ do Hội Cờ Tướng Thân Hữu Úc Châu tổ chức:
1. Ban Trọng Tài có quyền quyết định … Continue reading

Posted in Yearly CHARITY Cup | Leave a comment

2014-CHARITY CUP-REGISTERED PLAYERS

1. ALFRED CHEUNG
2. AN DUONG
3. ANGUS MCGREGOR
4. CAO VAN THINH
5. HOANG DUONG
6. HUONG TRAN
7. HUYNH HUU HANH
8. KHOA TRAN
9. LIU QIN
10. NGUYEN NGOC THACH
11. PHAM NGOC
12. TRAN BAC HIEN
13. TRAN BAC CUONG
14. TUAN DANG
15. LAM QUOC VIET
16. ZONGYU CHENG
17. NGUYEN … Continue reading

Posted in Yearly CHARITY Cup | Leave a comment

2014 CHARITY CUP- QUAN ĐIỂM

CHARITY CUP 2014
QUAN ĐIỂM
“Từ Thiện” là hai chữ rất đẹp trong ngôn ngữ. Nó mang ý nghĩa là “việc tốt lành của những người có lòng nhân hậu”.
Dù Bạn tin theo bất cứ một tôn giáo nào thì hành vi … Continue reading

Posted in TOM TRAN Column, Yearly CHARITY Cup | Leave a comment

CHARITY CUP 2014 – ENGLISH

THE AUSTRALIA FRIENDSHIP CHESS ASSOCIATION
Invites YOU – THE CHESS PLAYER to join
CHARITY CUP 2014
FIVE GAMES IN ONE DAY ONLY

–                  TIME: 9AM to 8PM, Sunday 2.11.2014
–                  VENUE: Hall of Lutheran Church, corner Alberts Ave and Osborne Ave, Springvale Vic 3171
–                  … Continue reading

Posted in Yearly CHARITY Cup | Leave a comment

GIẢI CỜ TỪ THIỆN 2014 – VIETNAMESE

HỘI CỜ TƯỚNG THÂN HỮU ÚC CHÂU
Thân ái mời Bạn tham dự
CHARITY CUP 2014
Giải Cờ Tướng “TỪ THIỆN” 2014
Đánh 5 ván, chỉ trong một ngày.

–                  THỜI GIAN: 9 giờ sáng đến 8 giờ tối, Chúa Nhật 2.11.2014
–                  ĐỊA ĐIỂM: Nhà … Continue reading

Posted in Yearly CHARITY Cup | Leave a comment