SINH HOẠT TRONG HỘI – ASSOCIATION’S ACTIVITIES

BAN ĐIỀU HÀNH 2017-2018 AFCA COMMITTEE

BAO HOUSE-7

NEW COMIITTEE MEMBERS: Mr HUA THANH KHAI and Mr PHAM NGUYEN BAO

NEW PRESIDENT 2018: Mr LY DAT, VICE PRESIDENT: Mr PHAM NGUYEN BAO, TREASURER: Mr BINH NGUYEN

THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH “CÒN TIẾNG HÁT GỬI NGƯỜI – 1”

CTHGN-1

DINNER WITH MR LE VAN MY (CHARITY) ON 18.06.2017 AT HOI AN RESTAURANT

BUA AN CHU MY-2 BUA AN CHU MY-1

MEETING AT PHAM NGUYEN BAO’S HOME ON 11.6.2017

BAO HOUSE-6 BAO HOUSE-5 BAO HOUSE-4 BAO HOUSE-3 BAO HOUSE-2 BAO HOUSE-1

BAN ĐIỀU HÀNH 2016 – 2016 COMMITTEE

CT-BDH 2016

CLEAN UP AUSTRALIA 2016

CT-CLEAN AUST

SH-3 SH-4

HỌP BAN ĐIỀU HÀNH TẠI NHÀ ANH SIẾU (COMMITTEE MEETING)

CT-HỌP BDH -NHA A SIEU

TẠI ĐÁM CƯỚI BẢO QUYÊN (AT WEDDING OF BAO AND QUYEN)

CT-DAM CUOI BAO

MỪNG ANH HỨA THÀNH KHẢI VÀO BĐH (WELCOME MR KHAI INTO COMMITTEE)

CT-A KHAI

TÂN THỦ QUỸ 2017 (NEW TREASURER 2017): MR BINH NGUYEN

CT-A BINH

PARTY AFTER THE TOURNAMENT 2017

SH-2 SH-1
Here is the attachments of this Post
This entry was posted in English Version, News. Bookmark the permalink.

Leave a Reply