2017 TOURNAMENT – LIST OF PLAYERS

 1. Harvey Nguyen (0452 540907 -P
 2. Truc 0421 972255 -P
 3. Nguyen Trung Hieu 0432 433567 -catbuinghintrungO@gmail.com
 4. Nguyen Van Van
 5. Pham Nguyen Bao
 6. Khanh Nguyen
 7. Tuan Nguyen
 8. Nguyen Ngoc Thach
 9. To Tu Hung
 10. Shun Chih Sun
 11. Trung Nguyen 0470 599158 -ductrungnguyen@hotmail.com
 12. Binh Nguyen
 13. Nguyen Duc Si 0478 668886
 14. Pham Quoc Dung 0478 668886
 15. Tuan Le 0416 661771 -tonyqutpm@yahoo.com.au
 16. Huong Tran
 17. Tang Duong
 18. Tran Bac Hien
 19. Hua Thanh Khai
 20. An Duong
 21. San
 22. Biet Phuong
 23. Nguyen Phuoc Loc
 24. Hoang Duong
 25. Vo Dinh Tao 0452 459997
 26. Pham Ngoc
 27. Alfred Cheung
 28. Liu Qin
 29. Dao Trieu
 30. Kang Y Chai
 31. Duc Dao
 32. Tran Gia Long
 33. Geroge Lo
 34. Ly Thuong Hong
 35. Tran Huu Ngang
 36. Khoa Tran
 37. Ly Huy Vu
 38. Jeremy Zhu
 39. Hoang Le
 40. Lam Quoc Viet
 41. Chang Ming Wu
 42. Le Quang Minh
 43. Henry Cheng
 44. Cam Xuong
 45. La Vinh Khoang
This entry was posted in TOM TRAN Column. Bookmark the permalink.

Leave a Reply