Monthly Archives: February 2017

CHIẾC VA-LI CỦA TÔI

Một đêm trong mơ tôi thấy mình đối diện với Thượng Đế. Ngài phán cùng tôi rằng: -Nầy con, đã đến lúc phải đi rồi. Ta đã chuẩn bị va-li cho con đó.
Tôi ngạc nhiên trả lời: -Thưa Chúa, sao … Continue reading

Posted in TOM TRAN Column | Leave a comment

LÁ THƯ C.E.O – 1

LÁ THƯ C.E.O
Bạn thân mến,
Giải Cờ năm 2017 đánh dấu 9 năm hoạt động của Hội Cờ Tướng Thân Hữu Úc Châu. Đây là niềm tự hào chung của tất cả kỳ thủ yêu Cờ tại Úc. Chúng ta đã … Continue reading

Posted in TOM TRAN Column | Leave a comment

2017 年全国象棋个人公开赛

一年一度由沃洲墨尔砵,仕宾威市沃洲象棋联谊会举办第九届全国象棋公开赛,即将开鑼。我们欢迎全沃各洲象棋高手,不分男女老少,不分国籍,踴躍报名参赛。
時   間 :12/3/2017 (星期日)与 13/3/2017 (星期一)两天,早上
9:30am 开赛
地    奌:3 Alberts Ave ,Springvale Vic 3171
冠 军 :奬金 $2000.00 沃元 ,奬杯一座
亜 军 :奬金$1000.00 沃元 ,奬杯一座
季 军 :奬金$ 500.00  沃元 ,奬杯一座
殿 军 :奬金$ 200.00  沃元 ,奬杯一座
第五名至第十名 各得奬金 $100.00 沃元 ,奬章一枚
报名费:$20.00 㓇元,午餐,茶水免费供应。
特别待遇 :第二天的赛事,棋手每胜一盘另赏$10.00 元
报名請电话给苏先生 (03)93149554 或 SMS (0413) … Continue reading

Posted in TOM TRAN Column | Leave a comment

GIẢI CỜ TOÀN QUỐC 2017

HỘI CỜ TƯỚNG THÂN HỮU ÚC CHÂU
Thân mời Bạn ghi danh tham dự
GIẢI CỜ TƯỚNG
TOÀN QUỐC 2017
9.30 sáng Chúa Nhật 12th và Thứ Hai 13 tháng 3, 2017
Tại: Phòng Hội Nhà Thờ, 3 Alberts Ave, Springvale Vic 3171
Giải thưởng: Quán … Continue reading

Posted in TOM TRAN Column | Leave a comment

2017 TOURNAMENT – LIST OF PLAYERS

Harvey Nguyen (0452 540907 -P
Truc 0421 972255 -P
Nguyen Trung Hieu 0432 433567 -catbuinghintrungO@gmail.com
Nguyen Van Van
Pham Nguyen Bao
Khanh Nguyen
Tuan Nguyen
Nguyen Ngoc Thach
To Tu Hung
Shun Chih Sun
Trung Nguyen 0470 599158 -ductrungnguyen@hotmail.com
Continue reading

Posted in TOM TRAN Column | Leave a comment

2017 TOURNAMENT – LIST OF SPONSORS

Bank of Queensland Springvale $1000
Mr Nguyen Nhon Duyen $1500
Mr To Tu Hung $300
Mr Phuong Danh $200
Mr Khanh Nguyen $100
Mr Pham Nguyen Bao $200
Mr Binh Nguyen $200
Mr Nguyen Van Van $200
Mr Giang … Continue reading

Posted in TOM TRAN Column | Leave a comment