HÃY THẮP LÊN MỘT QUE DIÊM

Tại vận động trường Los Angeles, đêm nọ tiến sĩ John Keller được mời diễn thuyết trước đám đông 100.000 người. Giữa bài nói chuyện, ông dừng lại và nói: ‘Xin Quý Vị đừng sợ nhé! Tôi sắp cho tắt hết đèn trong sân vận động nầy’. Đèn tắt. Tất cả chìm vào bóng tối âm u. John Keller nói: ‘Tôi sẽ đốt lên một que diêm. Những ai thấy ánh lửa thì vui lòng la to: Đã thấy!’.

Ông đốt một que diêm. Cả sân vận động vang lên: ‘Đã thấy!’. Rồi đèn bật sáng trở lại. John Keller giải thích: ‘Ánh sáng của một hành động nhân ái dù bé nhỏ như một đóm lửa của que diêm cũng sẽ chiếu trong đêm tối trần gian như vậy’. Ông lại cho tắt đèn một lần nữa. Trong bóng tối, ông nói: ‘Những ai ở đây đang có diêm quẹt, xin hãy đốt lên’. Bỗng chốc cả vận động trường rực sáng. John Keller kết luận:

‘Nếu tất cả chúng ta cùng hợp lực với nhau có thể chiến thắng bóng tối của hận thù, chiến tranh, nghèo đói, bệnh tật bằng những đóm sáng nhỏ của tình thương, sự tha thứ và lòng quãng đại. Hòa bình không chỉ là vắng bóng của chiến tranh, vì con người cứ mãi làm khổ cho nhau. Cách tốt nhất để kiến tạo hòa bình là tăng thêm thật nhiều hành động yêu thương. Những việc làm nhân ái sẽ như những đóm sáng nho nhỏ của que diêm, nhưng nếu ta cùng chung sức đốt lên sẽ hợp thành sức mạnh xua tan màng đêm đau khổ, bạo tàn’.

“Thà đốt lên một ngọn nến, hơn là ngồi đó nguyền rủa bóng tối”.

-Hãy thắp lên ngọn nến phục vụ để xua tan bóng tối ích kỷ, tham lam.

-Hãy thắp lên ngọn nến chân thật để xua đi bóng tối lọc lừa, gian trá.

-Hãy thắp lên ngọn nến yêu thương giữa màng đêm hận thù, chia rẽ.

-Hãy thắp lên ngọn nến thủy chung trong xã hội dẫy đầy phản bội.

Làm như thế ta sẽ thấy hoa hạnh phúc nở rộ, niềm mơ ước hòa bình đơm bông kết quả.

This entry was posted in TOM TRAN Column. Bookmark the permalink.

Leave a Reply