Monthly Archives: October 2016

HÃY THẮP LÊN MỘT QUE DIÊM

Tại vận động trường Los Angeles, đêm nọ tiến sĩ John Keller được mời diễn thuyết trước đám đông 100.000 người. Giữa bài nói chuyện, ông dừng lại và nói: ‘Xin Quý Vị đừng sợ nhé! Tôi sắp cho tắt … Continue reading

Posted in TOM TRAN Column | Leave a comment

SPONSORS OF 2016 CHARITY CUP

Mr Tran Gia Long – $200.00
Mr To Tu Hung – $200.00
Mr Giang Van – $200.00
Mr Nguyen Van Van – $100.00
Mr Biet Phuong – $100.00
Mr Phuc Le & Leyton Real Estate – $200.00
Charity Fund … Continue reading

Posted in English Version, News | Leave a comment