Monthly Archives: May 2016

FINANCIAL REPORT OF AFCA UP TO DATE:
5.4.2016: Balance $2508.04
6.4.16: Paid IS Embroidery PL $422.40. Balance $2085.64
14.5.16: Paid St Johns Church $300. Balance $1785.64
20.5.16: Support the Team $500. Balance $1285.64
13.8..16: Support the Team $300: Balance $985.64
25.10.16: Transfer to Charity Fund $200. … Continue reading

Posted on by Thong (Tom) Tran | Leave a comment

MỘT LÝ DO NỮA ĐỂ MỞ RỘNG VÒNG TAY TỪ THIỆN

Hẳn Bạn còn nhớ tấm hình dưới đây của cậu bé 2 tuổi bị bỏ mặc đói khát trên đường phố Nigeria cách nay bốn tháng. Chỉ vì mê tín cách mù quáng, tin rằng cậu bé là con của … Continue reading

Posted in TOM TRAN Column | Leave a comment