CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN 2016

1. THÁNG 2: Đã thi hành xong

Giúp Thương Phế Binh: $5000

Giúp Học Sinh Nghèo: $4500

Giúp Người Mù: $250

2. THÁNG 6:

Giúp Trẻ Mồ Côi: $2900

Giúp Người Mù: $1300

3. THÁNG 10:

Giúp Thương Phế Binh: $4800

4. THÁNG 12:

Giúp Học Sinh Nghèo $4500

This entry was posted in TOM TRAN Column. Bookmark the permalink.

Leave a Reply