Monthly Archives: March 2016

FINANCIAL REPORT FOR 2016 TOURNAMENT

INCOME:

$1000 (sponsored by Bank Of Queensland, Springvale)
$1000 (sponsored by Leyton Real Estate, Springvale)
$1500 (sponsored by LK Motor Repair)
$1000 (sponsored by Lien Hung Springvale)
$ 500 (sponsored by Mr Nguyen Nhon Duyen)
$ 500 (sponsored by Phi Phi Restaurant)
$ 500 (sponsored by Great … Continue reading

Posted in English Version, News | Leave a comment

GIẢi CỜ TƯỚNG MỞ RỘNG TOÀN NUỚC ÚC NĂM 2016

Thân ái chúc mừng và cảm ơn Đại-sư TÔ TỬ HÙNG đã dành thời gian viết lại những diễn biến và cảm tưởng về Giải Cờ Toàn Úc 2016.
Trân trọng giới thiệu bài viết rất hấp dẫn của Đại-sư cùng … Continue reading

Posted in KÍNH NHÂN | Leave a comment

CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN 2016

1. THÁNG 2: Đã thi hành xong
Giúp Thương Phế Binh: $5000
Giúp Học Sinh Nghèo: $4500
Giúp Người Mù: $250
2. THÁNG 6:
Giúp Trẻ Mồ Côi: $2900
Giúp Người Mù: $1300
3. THÁNG 10:
Giúp Thương Phế Binh: $4800
4. THÁNG 12:
Giúp Học Sinh Nghèo $4500

Posted in TOM TRAN Column | Leave a comment

HO TRAN vs JES AT MEKONG CLUB 2016 – TEAM COMPETITION

Giai co tuong Mekong 2016
Red: Ho Tran
Black: Jes

Toi gap Jes o vong 6 giai co tuong Mekong 2016. Sau 5 vong dau, toi thang 4 van hoa 1 van, tam thoi dan dau danh sach ca nhan.
Vong 6 toi gap … Continue reading

Posted in English Version, Games Records | Leave a comment

MASTER NGUYEN NGOC THACH vs MASTER GEORGE LU

2016 NATIONAL CHESS TOURNAMENT
MASTER NGUYEN NGOC THACH WINS MASTER GEORGE LU

Posted in English Version, Games Records | Leave a comment

MR PHUONG DANH DRAW MR GIANG VAN

 

 

MR PHUONG DANH DRAWS MR GIANG VAN 28.2.2016 at CLARINDA

1. P7+1 A4+5 2. C8.5 E3+5
3. H8+7 H2+3 4. R9.8 C2-2
5. H2+3 C8.6 6. C2+6 C2.4
7. P5+1 P3+1 8. P7+1 E5+3
9. R8+6 E7+5 10. R8.6 H8+6
11. C2-2 R9.8 12. R1.2 R1.2
13. … Continue reading

Posted in English Version, Games Records | Leave a comment