Monthly Archives: February 2016

TO TU HUNG vs PHUONG DANH

MASTER TO TU HUNG DRAWS MR PHUONG DANH ON 28.2.2016 AT CLARINDA
1. C8.4 R1+1 2. H8+7 E7+5
3. R9.8 R1.6 4. A4+5 H2+1
5. C4-2 P1+1 6. C2.4 R6.4
7. H2+3 R4+3 8. P3+1 H1+2
9. H3+4 R4.8 10. R8.9 H2+4
11. E3+5 H4+2 12. … Continue reading

Posted in TOM TRAN Column | Leave a comment

2016全澳象棋锦标赛

澳洲象棋联誼会主辦
2016全澳象棋锦标赛
時間:2016 年3月星期六12日和星期天13日(两天) 从早上 9:30am开始
地点:教堂会室 3 Albert Ave, Springvale Vic 3171
奬品:
冠军:奬抔一座,奖金 $2000.00   亜軍:獎杯一座,奖金 $1000.00
季军:奬杯一座,奖金 $500.00   殿军:奖杯一座,奖金 $200.00
第五至第十名:奖金 $100.00
报名费:$20.00 ,午餐及茶水免费供应
特别留意:比赛的第二天,每盘棋的胜利可犾取 $10.00 奬励金
报名:可电话或SMS到(0413) 329 963   电邮:tomtranaustralia@gmail.com
如需要更多訉息,請登陆:www.australiafriendshipchess.com.org
赞助商:

Leyton Real Estate, Springvale $1000
Bank of Queensland, Springvale $1000
Rainbow Tea House, South Springvale $500
LK Motor Repairs, Ringwood $1500
Councillor Truong Van Loi $300
Lien Hung Asian Grocery, Springvale $1000
Great Wall Insurance $500
Dr. … Continue reading

Posted in TOM TRAN Column, 中文版 Chinese, 最新棋訊 News | Leave a comment

2016 TOURNAMENT – LIST OF SPONSORS

AUSTRALIA FRIENDSHIP CHESS ASSOCIATION
2016 NATIONAL CHESS TOURNAMENT
LIST OF SPONSORS

Leyton Real Estate, Springvale  $1000
Bank of Queensland, Springvale  $1000
Rainbow Tea House, South Springvale  $500
LK Motor Repairs, Ringwood  $1500
Councillor Truong Van Loi  $300
Lien Hung Asian Grocery, Springvale  $1000
Great Wall Insurance  $500
Dr. Lo Chi … Continue reading

Posted in English Version, News | Leave a comment

GIẢI CỜ TOÀN QUỐC 2016

HỘI CỜ TƯỚNG THÂN HỮU ÚC CHÂU
Thân mời Bạn ghi danh tham dự
GIẢI CỜ TƯỚNG
TOÀN QUỐC 2016
 
9.30 sáng thứ Bảy 12th và Chúa Nhật 13 tháng 3, 2016
Tại: Phòng Hội Nhà Thờ, 3 Alberts Ave, Springvale Vic 3171
 
Giải thưởng: Quán … Continue reading

Posted in TOM TRAN Column | Leave a comment