Monthly Archives: January 2016

HOLOCAUST

27 tháng 1 hằng năm là Ngày Thế Giới Tưởng Niệm Nạn Nhân Holocaust. Từ năm 2005, cộng đồng quốc tế đã đồng ý lấy ngày nầy làm thời điểm đánh dấu cuộc diệt chủng lớn nhất trong lịch sử … Continue reading

Posted in TOM TRAN Column | Leave a comment

2016 TOURNAMENT – LIST OF PLAYERS

1. Huong Tran
2. Chang Ming Wu
3. Hoang Duong
4. Pham Ngoc
5. Tran Bac Hien
6. Nguyen Duc Si
7. Liu Qin
8. Wilson Li
9. Cam Xuong
10. To Tu Hung
11. Nguyen Van Van
12. Tuan Nguyen
13. Tang Duong
14. Binh Nguyen
15. Nguyen Ngoc Thach
16. Phi Ho
17. Duc … Continue reading

Posted in English Version, News | Leave a comment

2016 TOURNAMENT – ENGLISH INFORMATION

2016 NATIONAL CHESS TOURNAMENT
9am Saturday 12th and Sunday 13th of March 2016
At: Church Hall, 3 Alberts Ave, Springvale
Prizes: Champion: Cup & $2000,
Runner Up: Cup & $1000,
Second Runner Up: Cup & $500,
Fourth: Cup & Medal & $200,
Fifth to Tenth: Medal & … Continue reading

Posted in English Version, News | Leave a comment

缔造象棋智慧的兿术

下面的文章或许使一些朋友感到拂意,不会认同我的看法。但请您花点时间,耐心看一看,因为这是沃洲象棋友谊会的觀点,只限於内部发佈。

我们非常欢迎各位熱爱象棋朋友们看后给我们提供意见。在发展,推进象棋利益的大前题下,讓我们同心协力,齐步向共同目标进发。

象棋和一些智益遊戏都具有其绩極性,有益身心的一面,但亦有令人拂意,带有負面的消極影响。身为一位象棋爱好者,我们应熱心推动,犮挥这门智慧兿术的优点,同时盡量把缺点减低到最低程度,以不辜负广大群众对象棋的热爱。

象棋擁有广大群众基础,上至達官贵人,下至販夫走卒,不論相識与否,只要是喜爱象棋的都可以坐下来,飞車躍马杀上儿盆。象棋的优点实在太多,说之不尽。透过棋艺的交流,大家可以结成朋友,增長智能,智慧,升华人格。棋盘上一时的得失,成败亦是人生漫长道路上的一个缩影,大有借鉴之处。如果您能贯彻圓融领会了象棋的聰敏智識,从而霊活的把這结晶精华生动地運用到现实生活中,则达到社交完美的融会效益。一位顶级的棋手会深刻意識到,体会到人生中每个阶段的进,退,取,舍的道理,懂得运用棋盘上的招式溶滙入社会人生大棋盘,助您在做人,处世各方面大有裨益。

象棋的缺点亦不是少。下棋要花大量时间就是一个很好的例子。不少人就是为棋而廢寝忘攴,荒廢学业与工作,忽略了自身对家庭和社会的责任。這种危害本身健康,损人又不利已的消遣方式实不应效法。如何在这项高尚,古雅的智益遊戏与日常的生活中取得平衡,是需要当事人有高度的自律精神 。

对于那些喜爱寻找新鲜刺激的人,假若不懂得自制,自律則極易迷失方向,陷足于彩棋的深渊,这是極可悲的事。下彩棋一旦成为他们的嗜好,賭博的恶习足以毁其一生,所谓玩物丧志,实应时时警惕,引以为戒。象棋本身就具有旡比的魅力,古今象棋前辈们费尽心思,呕心沥血,演绎了如斯高含金量的精彩对局,他们不为追求錢財,只求在象棋浩瀚的宝厙中留给後世一些珍贵的精神资糧,财富。象棋是一项鬥智鬥力锻炼腦筋的遊戏,奕棋是智力,智慧的竞爭。如果对弈双方能事先妥拹,负方作東一杯咖啡或碗牛肉粉什么的,那是無可厚非,因這带有豉励性的小小《蚊点》可使双方会更认真的下好一盘有内涵的棋。但如果一旦带有《錢味》,则牵累出来的问题就多了。胜负双方会恶言相向,泠嘲热諷,而人类与生俱来的暴燥,好胜,奸詐…的丑陋性格在这時奌会徹徹底底的原形显露。試问我们的人格,尊严,德行,修养何在? 胜方所獲到的只是虚名和些许的彩银而已。旁观者对這些人的人格,棋品又有怎样的看法呢?答案是徹底失望 。

越南一位出名的女詩人,胡春香女士,曾在其的双七六八体系《下人棋》的詩篇中写下很好的两句有关下棋的詩,略译意思如下:
《相约鬥智鬥兿,
旁观者不得多言》

棋盘上的河界一般都会写上《旁观不语》的句子。当棋局进展到关键时刻,旁观的都会免不了七嘴八舌加把口勁助兴,我就是犯了這毛病,明知不該,但縂爱替人支招。要知這样会令到一方感到不高兴,同时棋的可观性亦隨减。对弈双方都有自己的戰術,戰略,一旦被外人多口道破,泄露了戰机,胜方故然不感到光荣,败方更加气愤,何苦作此吃力不讨好的事?特级大师许银川增経說过《君子观棋勿语》發人深省的名句,令我惭愧不已。

我们爱象棋,因为棋是一門高雅消遣的兿术,内函了人性夲有的價值观,从中可吸取很多养份,輔助我們生活中的做人,处事的不足处。象棋带给我们智慧。高手之间的对壘会显现于我们面前一个既美,又豪情的影像,此时此刻尘世上的一切憂愁,烦恼皆被抛之脑后,两位高手正聚精会神,心无杂念,運筹帷幄,决戰生死。象棋就是如此的奇妙,難怪千百年来,历盡桑滄百劫,象棋依然受人喜爱,绵绵不绝继续的发展。

讓我们一起锻练棋艺,提高水平,讓自己下棋的風格,棋品得到升华,更要借鉴棋局来美化我们的人生。

陈通

Posted in 中文版 Chinese, 象棋文章 Article | Leave a comment

XÂY DỰNG BỘ MÔN NGHỆ THUẬT TRÍ TUỆ

Bài viết sau đây có thể làm mếch lòng một vài anh em, cũng có thể nhiều người không đồng ý, nhưng xin các bạn vui lòng giành chút thì giờ đọc qua. Vì đây cũng là quan điểm của … Continue reading

Posted in TOM TRAN Column | Leave a comment

TÌNH NGƯỜI

Sau cuộc khủng bố tại Paris, ngày 17 tháng 11 năm 2015, một thanh niên người Pháp đến giữa quãng trường Place de République, bịt mắt lại, dang tay ra, bên cạnh để một tấm bảng viết: “Tôi là người … Continue reading

Posted in TOM TRAN Column | Leave a comment

PHOTOS OF THE CHESS AT 2016 LUNAR NEW YEAR FESTIVALS

ST ALBANS ON SUNDAY 10th OF JANUARY 2016

 

 

MELBOURNE SHOW GROUND 16 JAN 2016

 

Here is the attachments of this Post

Posted in English Version, News | Leave a comment