Monthly Archives: November 2015

TÌNH LÁNG GIỀNG

Thi sĩ Nguyễn Bính đã viết trong bài thơ “Cô Hàng Xóm” những lời rất đẹp:
Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, 
Cách nhau cái giậu mồng tơi xanh rờn.
Hai người sống giữa cô đơn,
Nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi. 
Nhưng … Continue reading

Posted in TOM TRAN Column | Leave a comment

HÌNH ẢNH GIÚP NGƯỜI MÙ

Mỗi năm Hội Cờ Tướng Thân Hữu Úc Châu tài trợ Chùa Pháp Bảo Tự tại Mỹ Tho để giúp những người bị khiếm thị.
Đây là một số hình ảnh của đợt giúp vào tháng 10 năm 2015.
Continue reading

Posted in TOM TRAN Column | Leave a comment

CHARITY 2015- PHOTOS AND ALL INFORMATION

FINANCIAL REPORT
INCOME:
Bank of Queensland  $500
Leyton Real Estate     $500
Duyen Nguyen            $1000
To Tu Hung                 $300
Giang Van                    $200
Binh Nguyen               … Continue reading

Posted in English Version, News | Leave a comment