Monthly Archives: December 2014

敬人大師

我經常告訴自己:我很幸運遇到和認識一些人,成為今世的朋友是因為前幾世的修煉。
敬人蘇子雄先生就是這位朋友!這是我的一個祝福。
寫關於自己所敬重的人,雖然尊重但也離不開主觀的。所以我會盡我的能力來保持筆
下無私,無偏見。因為你的處世為人,品格和才能讓我們多多的仰慕和學習。我常常
說你像一瓶美酒,越喝越有趣味,如”酒逢知己千杯少”。
每次棋友們見面,我注意到常常有人提到你。每個人看你透過不同的掕鏡頭,但所有
的說話都表示偏疼,厚愛。每當你來訪人人都高興。你是我們的鼓舞,也是一條親切
的繩連結朋友。
毎個人的性格從各種不同的環境中和不同的情況之下而形成的。根據我這位盲目占卜
者之見,你的美德和個性在你的人生中經過許多的試驗而磨練出來的。那些試驗有時
候很艱苦,苟刻,由此你成為謙虛,隨和,對待他人更慷慨。
如我的猜測,你的本性是有脾氣,樸直。但你做人常常知道節制自己。你可以謹慎地
隱藏自已的感觸,然後只顯出一位沈穩和大方的人。你樸直的性格而顯出很可愛,稱
讚比嫌棄更多,但你並不介意與你的親友吐露你的心思意念。那柔和的人裡面燃燒着
一棵真誠的心,也會放下自己一切的心情。
另外我發覺你有一個特點,一棵喜愛文章和詩章的心。喜歡尋找字義和很用功的來洞
明文章的潛在價值。意想不到的創意和思想,透過文章的表達讓我們看見心靈的深處。
非常之堅持,非常之謹慎對文章的熱愛。你告訴我們很多次,你有一個習慣喜歡保留
自己所喜愛的文章並經常重讀而陶醉。
我們來看蘇子雄先生下掑。是一位象棋大師但不會挑剔對手。任何人有意想下棋,他
會坐下來與他們交流棋藝。無論對手的棋藝高或是低都絕對尊重。輸贏不是最終目的。
使人們和你下棋總覺得舒服和有上進心。勝方不敢自誇,負方不感到羞恥。這是否一
位大師的威武觀棋如棋人棋事?
你寬和的性格是許多人意識到。你並不富有,但大方豪爽。似乎在你裡面潛隱着修行
者的德度,施比受更為有福。重視友誼和忠信於他人。那些曾認識你的人,幾十年來
仍然對你友誼長存。這樣的人問誰可以對你冷淡呢!
是的,在我人生中非常之幸運能結交到這樣的朋友。是否我前世的修煉而今世認識到
“敬人”呢?
陳通,

Posted in TOM TRAN Column, 中文版 Chinese, 棋人棋事 Story | Leave a comment

HÃY THẮP LÊN MỘT QUE DIÊM

Tại vận động trường Los Angeles, một đêm nọ ông John Keller được mời diễn thuyết trước đám đông trên 100.000 người. Nửa chừng trong bài nói chuyện, ông dừng lại và tuyên bố:
-Xin Quý Vị đừng sợ nhé! Tôi … Continue reading

Posted in câu chuyện Story, TOM TRAN Column, Việt Vietnamese | Leave a comment

NỤ CƯỜI NHÂN ÁI

Mười năm trước, khi mới từ Sydney đến Melbourne, tôi có dịp xem ván Cờ tại Springvale giữa một vị trung niên và một chàng thanh niên trẻ. Hàng chục kỳ thủ bao quanh, ồn ào náo nhiệt. Suốt ba … Continue reading

Posted in câu chuyện Story, TOM TRAN Column, Việt Vietnamese | Leave a comment