Monthly Archives: September 2014

四條基本規則

四條基本規則

澳大利亞象棋友誼協會的四條基本規則。

(一)仲裁有權決定判和,當雙方均無可能取勝的簡單局勢,盡管雙方有不同時間的差別。

(二)所有比賽的技術犯規,無論是有意或無意,仲裁有權作出警告或判負。

(三)如果棋手故意對仲裁的決定,仲裁有權作出警告,判負或取消當場比賽資格。

(四)比賽開始,棋手遲到,超過15分鐘,即判負。

以上比賽的規則,在28日9月2014年會議的決定。即將開始適用在慈善杯2日11月2014年和日後的各項象棋賽事。

執行委員會

Posted in Yearly CHARITY Cup | Leave a comment

BỐN ĐIỀU LUẬT CĂN BẢN

BỐN ĐIỀU LUẬT CĂN BẢN
Bốn điều luật căn bản sau đây được áp dụng cho những cuộc thi đấu ở những Giải Cờ do Hội Cờ Tướng Thân Hữu Úc Châu tổ chức:
1. Ban Trọng Tài có quyền quyết định … Continue reading

Posted in Yearly CHARITY Cup | Leave a comment

2014-CHARITY CUP-REGISTERED PLAYERS

1. ALFRED CHEUNG
2. AN DUONG
3. ANGUS MCGREGOR
4. CAO VAN THINH
5. HOANG DUONG
6. HUONG TRAN
7. HUYNH HUU HANH
8. KHOA TRAN
9. LIU QIN
10. NGUYEN NGOC THACH
11. PHAM NGOC
12. TRAN BAC HIEN
13. TRAN BAC CUONG
14. TUAN DANG
15. LAM QUOC VIET
16. ZONGYU CHENG
17. NGUYEN … Continue reading

Posted in Yearly CHARITY Cup | Leave a comment

2014 CHARITY CUP- QUAN ĐIỂM

CHARITY CUP 2014
QUAN ĐIỂM
“Từ Thiện” là hai chữ rất đẹp trong ngôn ngữ. Nó mang ý nghĩa là “việc tốt lành của những người có lòng nhân hậu”.
Dù Bạn tin theo bất cứ một tôn giáo nào thì hành vi … Continue reading

Posted in TOM TRAN Column, Yearly CHARITY Cup | Leave a comment

CHARITY CUP 2014 – ENGLISH

THE AUSTRALIA FRIENDSHIP CHESS ASSOCIATION
Invites YOU – THE CHESS PLAYER to join
CHARITY CUP 2014
FIVE GAMES IN ONE DAY ONLY

–                  TIME: 9AM to 8PM, Sunday 2.11.2014
–                  VENUE: Hall of Lutheran Church, corner Alberts Ave and Osborne Ave, Springvale Vic 3171
–                  … Continue reading

Posted in Yearly CHARITY Cup | Leave a comment

GIẢI CỜ TỪ THIỆN 2014 – VIETNAMESE

HỘI CỜ TƯỚNG THÂN HỮU ÚC CHÂU
Thân ái mời Bạn tham dự
CHARITY CUP 2014
Giải Cờ Tướng “TỪ THIỆN” 2014
Đánh 5 ván, chỉ trong một ngày.

–                  THỜI GIAN: 9 giờ sáng đến 8 giờ tối, Chúa Nhật 2.11.2014
–                  ĐỊA ĐIỂM: Nhà … Continue reading

Posted in Yearly CHARITY Cup | Leave a comment

CHARITY CUP 2014 – CHINESE

澳大利亞象棋友誼協會2014年慈善盃象棋公開賽
慈善盃象棋公開賽
只一天五輪比賽

*比賽時間: 2014年11月02日星期天早上九點到晚上八點
*比賽地址: Hall of Lutheran Church, Corner of Albert Ave and Osborne Ave, Springvale VIC 3171,Australia.
澳大利亞墨爾本市。
*獎勵: – 冠軍: 一千澳元和獎盃;亞軍:五百澳元和獎章;季軍:三百澳元和獎章;第四名:一百澳元和獎章; 第五名到第十名:五十澳元和獎章。
*報名: 電郵: tomtranaustralia@gmail.com;電話或短信: 0413 329 963
*報名截止日期: 2014年10月31日。
*報名費: 到賽場時交二十澳元;今次賽事所有報名費捐贈澳大利亞象棋友誼協會慈善基金收入。
*賽事舉辦機構為所有參賽棋手提供午餐和飲料。
歡迎所有棋手報名參賽Here is the attachments of this Post

Posted in Yearly CHARITY Cup | Leave a comment

TẤM LÒNG CỦA NGƯỜI CHA

Ngày 2 tháng 3 năm 2014, ông Mikio Okada tới đón con ở trường. Hôm đó tại nước Nhật có một trận bão tuyết lớn xảy ra, sức gió mạnh đến 109km/giờ và hàn thử biểu rơi xuống 6 độ … Continue reading

Posted in CÂU CHUYỆN HÔM NAY, TOM TRAN Column | Leave a comment