Monthly Archives: July 2014

HỨA NGÂN XUYÊN TỰ TRUYỆN – BÀI 8

20. VINH DỰ
Sau khi kết thúc giải đấu, tôi sắp xếp một chuyến đi đặc biệt về quê nhà. Bấy giờ thị Sán Đầu đã chia làm ba, quê tôi huyện Huệ Lai thuộc quyền quản hạt của thị Kiết … Continue reading

Posted in HỨA NGÂN XUYÊN, KÍNH NHÂN | Leave a comment

CHARITY FUND REPORT

CHARITY FUND REPORT
From 19 May 2014, the Charity Fund has opened a new bank account, separated from the account of AFCA.
Charity Fund details :
Australia Friendship Chess Inc.
Bank of Queensland
BSB :123 621 – Account Number : 22166602
 
DATE :             DETAILS                          AMOUNT         … Continue reading

Posted in TOM TRAN Column, từ thiện 慈善活動 Charity | Leave a comment