Monthly Archives: May 2014

NUÔI TRẺ MỒ CÔI: NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH

NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH:
Sinh năm 2007 học mẫu giáo. Mồ côi cha

 
NGƯỜI NHẬN NUÔI:
Gia đình Đạt Lý
Số điện thoại: 0421 592 485
Email: datly85@yahoo.com.au
ANH LÝ ĐẠT

Here is the attachments of this Post

Posted in GIÚP TRẺ MỒ CÔI | Leave a comment

NUÔI TRẺ MỒ CÔI: NGUYỄN THỊ THANH THẢO

 NGUYỄN THỊ THANH THẢO:
Học lớp 2. Mồ côi cả cha lẫn mẹ. Sống với bà ngoại trên 80 tuổi.
NGƯỜI NHẬN NUÔI:
Gia đình Anh Chị Phúc Lê
Số điện thoại: 0422 765 899
Email: Phuc.Le@leytonre.com.au
 MR AND MRS PHUC LE
Here is the attachments of … Continue reading

Posted in GIÚP TRẺ MỒ CÔI | Leave a comment

NUÔI TRẺ MỒ CÔI

Bạn thân mến,
Chúng ta đã và đang trợ giúp cho Thương Phế Binh và Học Sinh Nghèo Hiếu Học qua chương trình Từ Thiện của Hội. Chúng tôi rất cảm kích và biết ơn sâu xa về những đóng góp … Continue reading

Posted in GIÚP TRẺ MỒ CÔI | Leave a comment

HỌC SINH NGHÈO: NGÔ THỊ CẨM TIÊN

2014

Posted in HỌC SINH NGHÈO | Leave a comment

HỌC SINH NGHÈO: NGUYỄN NGỌC THƯ

2014

Posted in HỌC SINH NGHÈO | Leave a comment

HỌC SINH NGHÈO: TRẦN THỊ TRÚC ĐÀO

2014

Posted in HỌC SINH NGHÈO | Leave a comment

HỌC SINH NGHÈO: NGUYỄN KỲ QUỐC

2014:

Posted in HỌC SINH NGHÈO | Leave a comment

HỌC SINH NGHÈO: NGUYỄN THỊ NGỌC LAN

2014:

Posted in HỌC SINH NGHÈO | Leave a comment

HỌC SINH NGHÈO: NGUYỄN ĐẶNG NGỌC HÂN

2014:

 

Posted in HỌC SINH NGHÈO | Leave a comment

HỌC SINH NGHÈO: NGUYỄN HOÀNG KHANH & NGUYỄN HẰNG ĐIỆP

2014:

Posted in HỌC SINH NGHÈO | Leave a comment