Monthly Archives: April 2014

PHAM NGUYEN BAO vs NGUYEN NGOC THACH 26.4.2014

Posted in GAME OF THE WEEK | Leave a comment

CẢM NGHĨ VỀ LOẠT BÀI “TRUNG CUỘC BẢO ĐIỂN”

Cảm nghĩ về loạt bài ‘TRUNG CUỘC BẢO ĐIỂN”
 Đây là thư của Master Tô Tử Hùng sau khi đọc bài “Trung Cuộc Bảo Điển”
Anh Thông thân ,
Bài dịch Trung Cuộc bảo Điển quá hay tôi đã đọc đi đọc lại … Continue reading

Posted in KÍNH NHÂN, TRUNG CUỘC BẢO ĐIỂN | Leave a comment

GIẢI GIAO HỮU ST ALBANS VÀ SPRINGVALE

GIẢI GIAO HỮU CỜ TƯỚNG
HAI ĐỘI ST. ALBANS VÀ SPRINGVALE
CHÚA NHẬT 8.6.2014 – Queensbirthday.
Địa điểm: Rainbow Tea House, Springvale
575A Springvale Rd, South Springvale 3172
Mục đích: thân hữu và trau giồi kỳ nghệ.

PHỤ TRÁCH ĐIỀU HỢP VÀ GHI DANH:

St Albans: Khoa … Continue reading

Posted in tin tức News, Việt Vietnamese | Leave a comment

GIẢI KIỆN TƯỚNG – MASTER CUP

GIẢI KIỆN TƯỚNG – MASTER CUP
Do Hội Cờ Tướng Thân Hữu Úc Châu tổ chức.
Tổ chức hai năm một lần, tại Melbourne
Địa điểm: Hội Trường Nhà Thờ Lutheran, Springvale

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ:

–        Tất cả những người đã từng thắng nhất … Continue reading

Posted in tin tức News, Việt Vietnamese | Leave a comment

TRUNG CUỘC BẢO ĐIỂN – CHƯƠNG 1

“Trung Cuộc Bảo Điển” là một tài liệu rất quí do Đặc Cấp Đại Sư LIỄU ĐẠI HOA biên soạn. Chúng tôi may mắn có sự giúp đỡ của Anh Phạm Nguyên Bảo trong việc sưu tầm và tìm người … Continue reading

Posted in TRUNG CUỘC BẢO ĐIỂN | Leave a comment

HỨA NGÂN XUYÊN TỰ TRUYỆN – BÀI 4

Một lần nữa xin chân thành cảm ơn Anh Kính Nhân đã bỏ công khó và thời gian chuyển ngữ bài viết rất hay của danh kỳ đại sư Hứa Ngân Xuyên.

HỨA NGÂN XUYÊN TỰ TRUYỆN – BÀI 4
10. Tranh … Continue reading

Posted in HỨA NGÂN XUYÊN, KÍNH NHÂN | Leave a comment

HỨA NGÂN XUYÊN TỰ TRUYỆN – BÀI 3

Bài dưới đây được chuyển ngữ bởi Master Tô Tử Hùng từ bài viết rất hay của Hứa Ngân Xuyên, một đại cao thủ lừng danh thế giới mà trong làng Cờ ai cũng mến mộ. Bạn sẽ học hỏi được rất nhiều qua kinh nghiệm sống, … Continue reading

Posted in HỨA NGÂN XUYÊN, KÍNH NHÂN | Leave a comment

DANH SÁCH THƯƠNG PHẾ BINH DO HỘI CỜ TƯỚNG YỂM TRỢ

DANH SÁCH THƯƠNG PHẾ BINH VNCH DO HỘI CỜ TƯỚNG YỂM TRỢ.
Hội vừa gửi tiền về giúp những Thương Phế Binh có tên sau đây. Hình ảnh sẽ được đăng sau khi họ nhận được tiền.
Xin cảm ơn tất cả … Continue reading

Posted in từ thiện 慈善活動 Charity | Leave a comment

THƯ TƯỜNG TRÌNH

HỘI CỜ TƯỚNG THÂN HỮU ÚC CHÂU
AUSTRALIA FRIENDSHIP CHESS ASSOCIATION
www.australiafriendshipchess.org
THƯ TƯỜNG TRÌNH
Quí Bạn thân mến,
Vừa qua chúng tôi đã gửi $6000.00 về giúp 15 Thương Phế Binh và 30 em Học Sinh Nghèo ở Việt Nam. Đây là tất cả … Continue reading

Posted in từ thiện 慈善活動 Charity | Leave a comment

HỨA NGÂN XUYÊN TỰ TRUYỆN – BÀI 2

Bài dưới đây được chuyển ngữ bởi Master Tô Tử Hùng từ bài viết rất hay của Hứa Ngân Xuyên, một đại cao thủ lừng danh thế giới mà trong làng Cờ ai cũng mến mộ. Bạn sẽ học hỏi … Continue reading

Posted in HỨA NGÂN XUYÊN, KÍNH NHÂN | Leave a comment