Monthly Archives: January 2014

2014年澳洲象棋錦標賽

2014年澳洲象棋錦標賽

時間:2014年3月8日星期六早上九點至2014年3月9日下午。

地點:German Lutheran Hall, Corner of Albert Avenue and Osborne Avenue,

Springvale,Victoria 3171, Australia澳大利亞(澳洲)維多利亞州墨爾本市。

冠軍:獎杯和二千澳大利亞元

亞軍:獎杯和八百澳大利亞元

季軍:獎杯和五百澳大利亞元

第四名:獎章和二百澳大利亞元

第五名至第十名:獎章和一百澳大利亞元

免費報名,免費午餐和飲料。

報名截止日期:2014年3月7日

報名:陳通先生Mr Tom Tran

手機 :0413 329 963 (電話或短信)

電郵: tomtranaustralia@gmail.com

舉辦機構:澳大利亞象棋友誼協會(澳洲象棋友誼協會)(也稱“澳大利亞(澳洲)象棋友

誼錦標賽組織”)http://www.australiafriendshipchess.org/

Posted in Yearly NATIONAL TOURNAMENT, 中文版 Chinese, 最新棋訊 News | Leave a comment

COMPETITION SYSTEM OF THE 2014 TOURNAMENT

COMPETITION SYSTEM OF THE 2014 TOURNAMENT
1. All the names of players will be divided into two groups A and B by drawing.
2. In each group, the players competing 7 rounds by Swiss-system, 45 minute game.
3. After 7 rounds, the two top … Continue reading

Posted in Yearly NATIONAL TOURNAMENT | Leave a comment

2014 NATIONAL TOURNAMENT – REGISTER LIST OF PLAYERS

1. HOANG LE
2. LY HUY VU
3. HOANG DUONG
4. HUONG TRAN
5. HOANG CHU
6. HO THIEP
7. SON VU
8. DAO TRIEU
9. DINH QUOC AN
10. PETER YAB
11. TRAN BAC HIEN
12. TANG DUONG
13. DENNIS J. ZHAO
14. NGUYEN NGOC THACH
15. NGUYEN VAN VAN
16. KHANH NGUYEN
17. BINH … Continue reading

Posted in Yearly NATIONAL TOURNAMENT | Leave a comment

PHOTOS – 2014 SPRINGVALE NEW YEAR FESTIVAL

THE NEW YEAR FESTIVAL 2014 AT SPRINGVALE SPONSORED BY BANK OF QUEENSLAND IN SPRINGVALE – THANKS TO BOQ.
Here is the attachments of this Post

Posted in tin tức News, Việt Vietnamese | Leave a comment

KHANH NGUYEN vs NGUYEN NHON DUYEN

Hôm thứ Bảy 18 tháng 1, 2014, Anh Nguyễn Nhơn Duyên, một nhà bảo trợ của Hội Cờ Tướng Thân Hữu Úc Châu từ Sydney, đã đến Melbourne và ghé thăm sinh hoạt Cờ của anh em tại South Springvale.
  
Sau … Continue reading

Posted in GAMES OF MASTER | Leave a comment

KHOA HỌC PHƯƠNG TÂY VÀ TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG – 10

TIẾN SĨ KIỀU TIẾN DŨNG
Khoa Học Phương Tây và Triết Học Phương Đông
Bài 10: Thực Thể và Vô Tự Tính
 
Kiều Tiến Dũng
Cuốn phim mang tựa đề “Sliding Doors” (Những Cánh Cửa Kéo), ra đời vào năm 1998, kể về hai cuộc đời của một … Continue reading

Posted in câu chuyện Story, Tiến Sĩ KIỀU TIẾN DŨNG, Việt Vietnamese | Leave a comment

YAN CAI vs PETER YAB

Posted in GAMES OF MASTER | Leave a comment