HIẾN TẶNG CƠ PHẬN ĐỂ CỨU NGƯỜI

HIẾN TẶNG CƠ PHẬN ĐỂ CỨU NGƯỜI Ghép cơ phận của người nầy vào cơ thể của người khác là một tiến bộ thần kỳ của ngành y khoa hiện đại. Từ năm 1965 đến nay đã có hơn 30,000 bệnh nhân được kéo dài tuổi thọ nhờ vào việc hiến tặng một phần cơ thể của người khác. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2012 đã có 350 người được cứu sống nhờ việc ghép cơ phận của người khác. Hiện nay ở Úc còn hơn 1600 người trong danh sách chờ đợi.

Trên thế giới, nước có tỉ lệ người ngõ ý hiến tặng cơ thể cao nhất là Do Thái với gần 51%, kế tiếp là Hoa Kỳ 38.50%, Anh quốc 33.60% và Úc gần 32%. Ngày nay một người có thể hiến tặng đến 10 cơ phận, như tim, phổi, gan, lá lách v.v…ngoài ra còn có những thứ mà trước đây không ghép được như van tim, tủy xương, da và tế bào mắt mà ngày nay y khoa có thể dùng đến. Cho nên trước đây gọi là “hiến tặng cơ phận” (organ donation), thì bây giờ gọi là “hiến tặng cơ phận và tế bào” (organ and tissue donation). Ở mỗi tiểu bang nước Úc đều có văn phòng Donate Life để quảng bá ích lợi của việc hiến tặng cơ thể cứu sống người khác. Số điện thoại miễn phí 1800 777 203.

Here is the attachments of this Post
This entry was posted in câu chuyện Story, TOM TRAN Column, Việt Vietnamese. Bookmark the permalink.

Leave a Reply