GIÚP ĐỠ NHỮNG NGƯỜI KHUYẾT TẬT

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI KHUYẾT TẬT ĐANG ĐƯỢC HỘI CỜ TƯỚNG THÂN HỮU ÚC CHÂU GIÚP ĐỠ TÀI CHÁNH 1. BÙI VĂN SÁNG 2. ĐẶNG QUÍ NHI 3. LƯU THỊ BÉ 4. NGUYỄN THỊ ĐÔNG NHI 5. NGUYỄN THỊ KIM NGỌC 6. NGUYỄN TRẦN HỮU NGHĨA 7. NGUYỄN TRỌNG NHÂN 8. PHẠM THỊ KHẢI
Here is the attachments of this Post
This entry was posted in Người Khuyết Tật, từ thiện 慈善活動 Charity. Bookmark the permalink.

Leave a Reply