THƯƠNG PHẾ BINH 7: PHẠM MINH TRÂM

THƯƠNG PHẾ BINH ĐANG ĐƯỢC HỘI CỜ TƯỚNG THÂN HỮU YỂM TRỢ TÀI CHÁNH 7: PHẠM MINH TRÂM:

ĐANG CHỜ HÌNH

Sống tại Thăng Bình, Quảng Nam.

Cụt hai chân sát gối.

This entry was posted in từ thiện 慈善活動 Charity. Bookmark the permalink.

Leave a Reply