THƯƠNG PHẾ BINH 6: HOÀNG BÊ

THƯƠNG PHẾ BINH ĐANG ĐƯỢC HỘI CỜ TƯỚNG THÂN HỮU YỂM TRỢ TÀI CHÁNH 6. HOÀNG BÊ:

Hiện sống tại Krong Năng, Dak Lak.

Cụt hai chân. Cụt hai tay.

Here is the attachments of this Post
This entry was posted in từ thiện 慈善活動 Charity. Bookmark the permalink.

Leave a Reply