THƯƠNG PHẾ BINH 3: VŨ VĂN GIA

THƯƠNG PHẾ BINH ĐANG ĐƯỢC HỘI CỜ TƯỚNG THÂN HỮU YỂM TRỢ TÀI CHÁNH 3. VŨ VĂN GIA:

Sống tại Vũng Tàu, Bà Rịa.

Cụt chân phải. Hư mắt trái.

Here is the attachments of this Post
This entry was posted in từ thiện 慈善活動 Charity. Bookmark the permalink.

Leave a Reply