THƯƠNG PHẾ BINH 2: NGUYỄN ÁI

THƯƠNG PHẾ BINH ĐANG ĐƯỢC HỘI CỜ TƯỚNG THÂN HỮU YỂM TRỢ TÀI CHÁNH 2. NGUYỄN ÁI:

Sinh năm 1954.

Hiện sống tại quận Long Điền, Bà Rịa.

Mù hai mắt nhưng phải nuôi cháu nội bị bịnh tâm thần. Bán vé số, thường bị lừa gạt, mất tiền và thường bị lạc giữa đường, không biết ngõ về.

Here is the attachments of this Post
This entry was posted in từ thiện 慈善活動 Charity. Bookmark the permalink.

Leave a Reply