THƯƠNG PHẾ BINH 10: NGUYỄN VĂN TÁNH

THƯƠNG PHẾ BINH ĐANG ĐƯỢC HỘI CỜ TƯỚNG THÂN HỮU YỂM TRỢ TÀI CHÁNH 10: NGUYỄN VĂN TÁNH:

Hiện sống tại Vũng Tàu, Bà Rịa.

Cụt chân phải. Rất nghèo. Làm nghề sửa xe đạp.

Here is the attachments of this Post
This entry was posted in từ thiện 慈善活動 Charity. Bookmark the permalink.

Leave a Reply