THƯƠNG PHẾ BINH 14: PHAN PHƯỚC HÂN

THƯƠNG PHẾ BINH ĐANG ĐƯỢC HỘI CỜ TƯỚNG THÂN HỮU YỂM TRỢ TÀI CHÁNH 14. PHAN PHƯỚC HÂN:

Sinh năm 1956 Địa chỉ:  Hương Trà, Thừa Thiên Huế. Thương tật: Cụt chân tay. Tình trạng hiện nay: Không vợ con. Sống nhờ vào em trai và em dâu.
Here is the attachments of this Post
This entry was posted in từ thiện 慈善活動 Charity. Bookmark the permalink.

Leave a Reply