THƯƠNG PHẾ BINH 15: NGUYỄN LƯƠNG

THƯƠNG PHẾ BINH ĐANG ĐƯỢC HỘI CỜ TƯỚNG THÂN HỮU YỂM TRỢ TÀI CHÁNH 15. NGUYỄN LƯƠNG:

Sinh năm 1956

Địa chỉ: Huế, Thừa Thiên Huế. Thương tật: Nhiều thương tật trên cơ thể. Tình trạng hiện nay: Sống với mẹ, không vợ con. Mẹ mới mất nên đi bán vé số sống qua ngày. Sức khỏe rất kém.
Here is the attachments of this Post
This entry was posted in từ thiện 慈善活動 Charity. Bookmark the permalink.

Leave a Reply