THƯƠNG PHẾ BINH 16: LÊ VĂN MUỐN

THƯƠNG PHẾ BINH ĐANG ĐƯỢC HỘI CỜ TƯỚNG THÂN HỮU YỂM TRỢ TÀI CHÁNH 16. LÊ VĂN MUỐN:

Địa chỉ: quận hải Lăng, tỉnh Quảng Trị Thương tật: Cụt 2 chân, 1 tay, mù một mắt. Tình trạng hiện nay: Vợ bỏ đi khi các con còn nhỏ. Vào Sài-gòn ở nhờ hiên nhà người ta, bán vé số gửi tiền về cho con ăn học. Gia cảnh rất khó khăn.
Here is the attachments of this Post
This entry was posted in từ thiện 慈善活動 Charity. Bookmark the permalink.

Leave a Reply