THƯƠNG PHẾ BINH 18: PHẠM VĂN THẢO

THƯƠNG PHẾ BINH ĐANG ĐƯỢC HỘI CỜ TƯỚNG THÂN HỮU YỂM TRỢ TÀI CHÁNH 18. PHẠM VĂN THẢO:

ĐANG CHỜ HÌNH GỬI QUA

Địa chỉ: thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Thương tật: Cụt chân Tình trạng hiện nay: Nhà cửa bị tịch thu sau 1975. Cả nhà trú dưới hầm cầu. Bán vé số. Sức khỏe rất kém.
This entry was posted in từ thiện 慈善活動 Charity. Bookmark the permalink.

Leave a Reply