THƯƠNG PHẾ BINH 20: LÊ MINH CHÁNH

THƯƠNG PHẾ BINH ĐANG ĐƯỢC HỘI CỜ TƯỚNG THÂN HỮU YỂM TRỢ TÀI CHÁNH 20. LÊ MINH CHÁNH:

Địa chỉ: quận Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre Thương tật: Cụt chân trái Tình trạng hiện nay: Sống với cha già. Không có việc làm vì sức khỏe kém và thương tật. Thường xuyên bị đói.
Here is the attachments of this Post
This entry was posted in từ thiện 慈善活動 Charity. Bookmark the permalink.

Leave a Reply