Monthly Archives: August 2012

CHARITY FUND

AUSTRALIA FRIENDSHIP CHESS ASSOCIATION

CHARITY FUND

List of  Donators :
——————–

10% from Chess Association fund                         1000

Bank of Queensland in Springvale                           500

Mr & Mrs Thong Tran                                               500

Mr Dat Ly                                                                    500

Mr Ly Vi Quang                                                           200

Mr Thong Ly                                                                300

Mr Nguyen Van … Continue reading

Posted in từ thiện 慈善活動 Charity | Leave a comment

26 ĐIỀU GHI NHỚ TRONG CUỘC SỐNG

Chúng tôi vừa nhận được bài dưới đây từ một thân hữu. Nhận thấy có nhiều điều hữu ích nên đăng lên để bạn đọc thưởng lãm.

26 Điều cần ghi nhớ trong cuộc sống

Đó là những điều giản dị nhưng … Continue reading

Posted in Việt Vietnamese, Điều Article | Leave a comment

ĐẢ THẢO KINH XÀ (打草驚蛇)

ĐẢ THẢO KINH XÀ
(打草驚蛇)

Đánh cỏ động rắn, tấn công vào xung quanh kẻ địch khiến chúng hoảng sợ mà lộ diện

Kế “Đả Thảo Kinh Xà” phát xuất tư một điển tích sau: Vào đời nhà Đường có một quan huyện … Continue reading

Posted in Ba Mươi Sáu Diệu Kế, Việt Vietnamese | Leave a comment

澳大利亞象棋友誼恊會 的賽事摘要

澳大利亞象棋友誼恊會

的賽事摘要

象棋友誼恊會成立於8月2008年。回想當初的時候,是多麼的困難,一分錢都沒有。但我們三兄弟,我、陳通和黎福。在我們努力之下,組織首屆象棋錦標賽在Rainbow咖啡店Springvale商場,我們一起去 找贊助商,好幸運遇到恩人幫助。如Vinh Ly先生Bank of Queensland的經理、Tony Le先生Leyton Real Estate的老闆和Rainbow咖啡店。總共$2000。首屆的舉辦很成功,有32位參賽者,留下很多深刻的印象。結果如下:
冠軍:劉勤大師。獎杯和$500獎金
亞軍:Khoa Tran獎杯和$300獎金
季軍:Ng Van Tuong獎杯和$200獎金
最初棋會稱為(Springvale象棋友誼協會)有很多棋手從其它地區來參加,這是我意料之外。所以在第二屆棋會稱改為(Victoria象棋友誼恊會)。第二屆的參賽者人數增多,所以我們要借Springvale敎會的一間會議室來舉辦。
當準備第二屆時,我們希望會更加成功。所以更努力去找贊助商,這是令人難以相信,支持的資金令人滿意。總共是$…因為越來越多恩人。如在悉尼的Nguyen Nhon Duyen先生、合發公司的陳家龍先生、方烈先生、Tang Duong先生、Sanh先生…因此獎項增加,有提供棋手和嘉賓出席食物和糕點。第二屆有42棋手參賽。結果:
冠軍:張高揚大師(悉尼)獎杯和$600獎

亞軍:蘇子雄大師(墨爾本)獎杯和$400
獎金
季軍:Nguyen Vu(墨爾本)獎杯和$200
獎金

在第二屆的友誼賽後。我們看見很多棋手從其它州來參加,所以當向政府注冊的法律地位。棋會再更改為(Australia象棋友誼恊會)直到現在。
第三屆的象棋比賽被評為比之前幾屆更成功。雖然到這個階段沒有那麼難辛,棋會有更多贊助商。比賽己成為熟悉和特殊,棋會提供午餐。所有棋手不需要付任何費用來參賽。第三屆的結果:
冠軍:魯仲能(悉尼)獎杯和$800獎金
亞軍:Yan Cai(上海)獎杯和$400獎金
季軍:劉勤(墨爾本)獎杯和$200獎金
第四屆的象棋友誼比賽,仍然舉辦在Springvale敎會的會議室。比上一屆更成功,有更多的贊助商。冠軍獎金高達$1000。有很多參賽者,高達44位棋手,很不錯的結局。拿到冠軍乃是一位墨爾本明手,盡管有十一位棋手在悉尼來,有很多人評論悉尼的棋壇水平比墨爾本高,但是今年墨爾本棋手努力苦鍊,因此為墨爾本增光。第四屆的結果如下:
冠軍:Duy Le(墨爾本)獎杯和$1000
亞軍:Zhao(悉尼)獎杯和$600
季軍:魯仲能(悉尼)獎杯和$300

經過舉辦四屆的賽事後,全澳的棋手都正在熱切地等待參賽的一天。每年的興奮和成功也增加。由於舉辦在聖誕節和新年,有很多人去度假,所以沒有參加。要完滿,我們決定在澳大利亞國慶日舉辦,星期六26號和星期日27號一月2013年。新地點:德國敎會的會議室。German Lutheran.Osborne Ave and Albert Ave,Springvale.很希望會看到所有朋友在今屆的象棋友誼錦賽。
李達上Here is the attachments of this Post

Posted in 中文版 Chinese, 象棋文章 Article | Leave a comment

SƠ LƯỢC NHỮNG GIẢI CỜ CỦA HỘI CỜ TƯỚNG THÂN HỮU ÚC CHÂU

SƠ LƯỢC NHỮNG GIẢI CỜ CỦA
HỘI CỜ TƯỚNG THÂN HỮU ÚC CHÂU
Dat Ly

Hội Cờ Tướng Thân Hữu được thành lập vào tháng 8, năm 2008. Hồi tưởng lại lúc ban đầu biết bao là khó khăn và tiền bạc thì … Continue reading

Posted in Việt Vietnamese, Điều Article | Leave a comment

CÁCH TRỊ BỆNH XƠ GAN CỔ TRƯỚNG

Chúng tôi nhận được bài nầy của Anh Lý Đạt. Thấy rất hữu ích, có thể giúp đời, nên đăng lên đây và giới thiệu cùng bạn đọc.

CÁCH TRỊ BỆNH XƠ GAN CỔ TRƯỚNG

(Bệnh viện đã bó tay)
Bài này tôi … Continue reading

Posted in Những cách chữa bịnh đơn giản, Việt Vietnamese | Leave a comment

ÁM ĐỘ TRẦN THƯƠNG (暗渡陳倉)

ÁM ĐỘ TRẦN THƯƠNG

(暗渡陳倉)

Chọn con đường, cách thức tấn công mà không ai nghĩ tới

Ám Độ Trần Thương nghĩa là “Ngầm vượt con đường Trần Thương”. Đây là mưu kế phát xuất từ một câu chuyện lịch sử thời … Continue reading

Posted in Ba Mươi Sáu Diệu Kế, Việt Vietnamese | Leave a comment