Monthly Archives: July 2012

MỘT BÀI HỌC CHO ĐỨC KHỔNG TỬ

MỘT BÀI HỌC CHO ĐỨC KHỔNG TỬ

Trên bước đường du thuyết, thầy trò đức Khổng Tử nhiều phen gặp đói khát, thiếu thốn, nhưng không một ai lên tiếng kêu than. Hai đệ tử yêu quí nhứt là Nhan Hồi … Continue reading

Posted in câu chuyện Story, TOM TRAN Column, Việt Vietnamese | Leave a comment

CÁCH CHỮA BỆNH UNG THƯ

CÁCH CHỮA BỆNH UNG THƯ

Phạm Huy Hoàn

Chúng tôi tình cờ đọc được một bài báo sau đây của Ông Phạm Huy Hoàn. Thấy bài viết ngắn gọn nhưng có thể hữu ích cho một vài người, bèn đánh máy lại … Continue reading

Posted in Những cách chữa bịnh đơn giản, Việt Vietnamese | Leave a comment

MỸ NHÂN KẾ (美人計)

 

MỸ NHÂN KẾ
(美人計)

Dùng gái đẹp để làm rối loạn quân địch

Trong thời Xuân Thu bên Trung quốc, nước Việt bị Ngô Vương là Phù Sai đánh cho tơi bời, suýt mất nước. Quân sư Phạm Lãi và Văn Chủng bèn … Continue reading

Posted in Ba Mươi Sáu Diệu Kế, Việt Vietnamese | Leave a comment

淺談大小棋盤博弈

象棋競技,很具魔力,上至達官貴人,下至販夫走卒,都深受棋局裡出奇制勝,變化莫測的弈法所吸引。大多數人都將「鸁」字置於大前提,因此臨陣殫精竭智,搶占先機,務求將對手擊垮,滿足了一己的虛榮心態而忽略了自己仍置身於社會這個滙聚人類大群的大棋盤裡,每天要面對生活,面對家庭,面對來自方各方各面的壓力和挑戰,掙扎求存。
社會是分工而形成,仕農工商各行各業,供求分配,各司其職,成功者可以視為推動社會進步,有所貢獻,亦可惠及自身。一事無成的便是失敗者,饔飱不繼,阮囊羞澀,被社會拋棄和淘汰。
在棋局裡,有人可能是高手,傲視同儕,但在社會大環境中卻只是一個龐大組合的部分一環而已。戰績彪炳又如何,始終也只是社會裡一個不起眼的小角色罷了。
象棋夲來就是一項運用腦力,展現智慧的文娛活動,對弈者通過棋局鍛煉頭腦思考,擴寬視野,結交朋友,増進友誼。但可惜有部分人卻將弈棋當作殺伐平台,爭強斗勝,尋求滿足感。更有甚者,結黨營私,排除異己,玷污了象棋的神聖與高尚。
象棋可作怡情養性,舒緩身心之用,可惜有人過於沉迷,廢寢忘飱,終日流連弈棧於棋社,將長勝的虛榮麻醉自己,置家庭事業於不顧,更遑論理想和抱負了。其實剎那的光輝,不代表永恆,璀璨過後總歸於平淡。現實是殘酷的,所謂四體不勤則五榖不分,世上是沒有免費午飱的。我們有幸成為沃洲國民,政府的福利照顧周到,但捫心自問,一個四肢心智健全正當盛年的人,長年累月仰賴福利救濟,只為要在棋盤上逞英雄,當好漢。當然在曠日持久之下,或者有一天有幸成為棋壇高手,但卻喪失了品德人格尊嚴,家人離棄,事業矣失,荒廢了人生最珍貴的黃金時段,代價巨大高昂,難以彌補。有人或會推卸委過的認為,錯不在我、一切都是象棋帶來的禍端。其實象棋只是工具,主宰它的是人,是好是壞皆因個人的一念之間而成。弈棋可以娛樂,舒緩生活壓力,增進人際關係,也可以邦助活動脳筋,磨練心智,關鍵是人的取捨態度,善用者可從中得益,否則便是玩物喪志,禍害無窮。
在舊書報和互聯網上可以看到一個典型的例子,上世紀八十年代象棋名手陳貴出現在越南西貢的棋壇上,名噪一時,號稱棋壇神童,光芒萬丈,風靡一時,在西貢棋壇上翻雲覆雨,獨領風騷。他留傳下來的棋譜,體現出他心思縝密,佈局精細,萛無遣策,著子聰敏,每有神來之筆,堪稱當時翹楚,掀起一股旋風熱浪,為越南棋壇寫下光輝顯赫的一頁。但很可惜陳貴可以在小棋盤上叱吒風雲,所向披靡,但在社會大棋盤裡,他卻一敗塗地。由於太執着的追求不敗的神話,他迷失了方向,拋棄了家庭事業,借貸渡日而致債台高築,坐困愁城。后來他投身怒海尋求海外出路,卻不幸被怒海呑噬,為他曲折歁坷的一生劃上句號。一代棋壇難得的英才,就此消失。設若當初陳貴能夠善用他的聰明才智,將興趣與事業取得一個平衡,或者今日我們仍有機會欣賞到他的精湛掑藝。往者己矣,嘆息唏噓亦無法改変己發生的事實,姑且以此作為一個活教材,警惕後學者免蹈覆轍。,
人生沒有 TAKE TWO ,只有今生沒有來世。有人戲稱人生就是一場遊戲,物競天擇,適者生存。懂得遊戲規則的便可一帆風順,到處逢源,否則便四處碰礕,顛沛歁坷。亦有人將人生比喻為一局棋,每著一子都印證著人生的起起跌跌,即使兵困危城,損炮失車,若能沉著應對,運用自己的智慧,另辟奚徑,扭轉乾坤,即可化險為夷,脫穎而出,成就人生事業,借小棋盤應用的智慧和斗志達成人生事業的目標,若能如此,方是笑到最后的人。
以下是首打油詩,姑且聊作夲篇的結尾:

有道人生如棋局, 荊棘險阻難預卜
勝敗興衰嘗試過, 逆境衝開福泰來

縱橫捭搏顕身手, 滄海桑田歷百變
推盤換勢山東起, 春滿人間福滿門

Tom Tran (敬人 譯)

Here is the attachments of this Post

Posted in 中文版 Chinese, 象棋文章 Article | Leave a comment

BÀN CỜ NHỎ, BÀN CỜ LỚN

Nhiều người ham mến bô môn Cờ Tướng, vì quá chú trọng đến việc chiến thắng trên bàn cờ nhỏ mà quên mất việc tìm kiếm sự thành đạt trên bàn cờ lớn! Bàn cờ lớn là cuộc đời, là … Continue reading

Posted in TOM TRAN Column, Việt Vietnamese, Điều Article | Leave a comment

CAMBODIAN CHESS IN MELBOURNE, AUSTRALIA

Here is the attachments of this Post

Posted in Cambodian Version, News (in Cambodian) | Leave a comment

36 KẾ: KHỔ NHỤC KẾ (苦肉計)

KHỔ NHỤC KẾ

Tự làm mình khổ nhục để đánh lừa quân địch

Câu Tiễn sau khi thất bại trước Phù Sai thì hết lòng tận tụy phục vụ Phù Sai như người hầu, thậm chí nếm cả chất thải của Phù … Continue reading

Posted in Ba Mươi Sáu Diệu Kế, Việt Vietnamese | Leave a comment

NEWS OF JULY, 2012

1. ADVERTISE YOUR BUSINESS ON WEBSITE:

Our website has been renewed for the best looking. On the front page there are a few areas for advertising, for the business of our association’s Sponsors. Would you like to promote your business in … Continue reading

Posted in English Version, News, 中文版 Chinese, 最新棋訊 News | Leave a comment

BẢN TIN THÁNG 7

1. QUẢNG CÁO TRÊN WEBSITE CỜ TƯỚNG

Như Bạn thấy, chúng ta có một trang website mới vừa sửa đổi, chỉnh trang lại cho thật đẹp. Trên đó có một số chỗ giành đặc biệt để quảng cáo thương vụ của … Continue reading

Posted in tin tức News, Việt Vietnamese | Leave a comment

36 KẾ: CHỈ TANG MẠ HÒE (指桑罵槐)

Chỉ cây dâu để mắng cây hòe, tấn công gián tiếp kẻ địch thông qua một trung gian khác

Thời Tam quốc, trong lúc Tào Tháo đang đem quân đi đánh Viên Thuật thì lương thảo thiếu thốn, binh lính kêu … Continue reading

Posted in Ba Mươi Sáu Diệu Kế, Việt Vietnamese | Leave a comment