Monthly Archives: October 2011

LÝ ĐẠI ĐÀO CƯƠNG (LÝ CHẾT THAY ĐÀO)

Trong tam thập lục kế, có “Lý Đại Đào Cương”, nghĩa là Lý Chết Thay Đào. Trọng tâm của diệu kế nầy là chấp nhận những tổn thất nhỏ để giành lấy thắng lợi.

Thời Chiến quốc, có đại tướng nước … Continue reading

Posted in Ba Mươi Sáu Diệu Kế, Việt Vietnamese | Leave a comment

BÚT THÁP

Trong viện Bảo Tàng Việt Nam có trưng bày một pho tượng Phật ngồi trên đài sen với nghìn mắt, nghìn tay. Ở dưới được đỡ bằng con rồng chạm ngọc. Bức tượng rất đẹp. Đây chẳng những là một … Continue reading

Posted in câu chuyện Story, TOM TRAN Column, Việt Vietnamese | Leave a comment