575A Springvale Rd, Springvale South, VIC 3172, Australia.

Phone: 0413 329 963, 0421 592 485, 0422 765 899. Website: www.australiafriendshipchess.org

 • Rainbow Tea
Sponsors

 CÁCH ĂN MẶC CHO GIẢI MASTER CUP

DRESSING FOR

MASTER CUP

 

 

 

LẤY CUỘC CỜ LÀM ĐẸP CUỘC ĐỜI! - 人生如棋局,棋局可以美化人生。- CHESS MAKES THE BEAUTY OF LIFE!

 

LUẬT THI ĐẤU CỜ TƯỚNG ÁP DỤNG CHO GIẢI MASTER CUP
Soạn bởi Ban Điều Hành Hội Cờ Tướng Thân Hữu Úc Châu, áp dụng cho tất cả những Giải Cờ Master Cup do Hội tổ chức.

 1. Nếu Ban Tổ Chức phát hiện một kỳ thủ xử dụng software trên smart phone hay ipad để làm phương tiện thi đấu, người đó sẽ được mời ra khỏi phòng đấu và đương nhiên bị truất quyền tham dự. Để cho việc tổ chức Giải được vui vẻ, thành công, Ban Tổ Chức yêu cầu quý kỳ thủ vui lòng để lại smart phone và ipad trên bàn mỗi khi cần rời chỗ ngồi thi đấu.
 2. Kỳ thủ không được kéo lê con cờ trên đường kẻ của bàn cờ và triệt để áp dụng luật: Đụng quân chọn nước, Hạ thủ bất hoàn. Khi một quân cờ chạm nhiều giao điểm, thì phải dừng quân cờ ở giao điểm đầu tiên.
 3. Những nước đi phạm luật cờ như cản chân mã, mã hành điền, nước tự tử v.v, trọng tài sẽ xử thua ngay.
 4. Khi đối phương đi một nước bất hợp lệ, nhưng thay vì báo trọng tài, ta lại đi bước kế tiếp, thì ván cờ vẫn được xem như hợp lệ, phải tiếp tục thi đấu.
 5. Khi Tướng hai bên đối mặt, bên nào phát hiện trước xem như thắng.
 6. Một quân cờ được quyền chiếu Tướng 4 lần cùng một vị trí, nước thứ năm phải thay đổi vị trí, nếu không bị xử thua.
 7. Kỳ thủ tự quản lý thời lượng thi đấu. Trọng tài không nhắc nhở.
 8. Mỗi ván đấu 60 phút cộng 5 giây cho mỗi bên, không đếm nước.
 9. Mỗi kỳ thủ tham dự phải ghi đủ ít nhất 45 nước đầu tiên mỗi ván đấu.
 10. Kỳ thủ đến trễ 15 phút xem như bỏ cuộc, bị xử thua.
 11. Trọng tài có quyền quyết định xử huề một ván đấu nếu xét thấy hai bên không thể thắng thua.
 12. Kỳ thủ cố ý làm lộn xộn bàn cờ, trọng tài có quyền xử thua.
 13. Ván chung kết bắt thăm tiên hậu. Thời gian 35 phút cộng 5 giây. Hoà cờ, hai bên đổi tiên, đấu nhanh 10 phút cộng 5 giây. Nếu lại hoà, bắt thăm tiên hậu, đấu siêu nhanh 5 phút.

 

 

 

 1. 比赛期間,如发現有棋手用软件作㢢, 主辦单位可立即终止其比赛资格,並要求离开比赛现场。为方便棋赛顺利进行, 主辦單位要求棋手每当离开比赛座位时, 請把手机和 ipad 放在比赛抬上。
 2. 棋手不允许用手指推着棋子来走子。绝对遵守《摸子走子,举手不回》棋规。如棋子同时接触到棋盘上诸多的"点"时, 則以第一接触奌为凖。
 3. 走子犯棋規 (如绊马, 马行田, 自残着等), 裁判不会给予警告, 当即判負。
 4. 当一 方走出犯棋规的着法, 对手不马上告知裁判, 而走了一步应着, 则該局棋仍然要继续進行比赛。
 5. 《將,帅 》可直接对面照。先夺將(帅)者为胜。
 6. 毎一棋子在同一个位置只能《將军》4着,第5着必须变換位置,不变作負論。
 7. 棋手各自掌握用時, 裁判不会给予提醒。
 8. 每局棋毎方用时60分加5秒, 不計着数。
 9. 毎位棋手必须记录棋谱,每局最少45 着。
 10. 棋手迟到 15 分钟作弃权論, 判負。
 11. 在某些特定的情况下, 如察觉双方均難進取, 不能分出胜负, 裁判可判和局。
 12. 棋手故意撹乱盘上棋子, 裁判可將其判负。
 13. 决赛抽签先后手, 毎方用時35 分加10 秒 如和局則对换先手, 快棋10 分加5秒。再和则抽签先后手, 超快棋5 分钟包幹。

      本会委员一致通过以上的赛规擬议,为本会各项棋王赛事專用。

 

 

BACK HOME PAGE

 

Play international chess

 

 

 

Danh mục khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


$30 Website Banner Design

 

Australia Friendship Chess Tournament Inc is Australian Government Registered Organisation and is a Non-profit Organisation (No. A0056321F). The Organisation organizes the tournament every year in purpose to create the friendship among the chess lovers. This Tournament has been leading by Asian chess enthusiasts and interesting in friendship with other chess players.

 

 

Charity