575A Springvale Rd, Springvale South, VIC 3172, Australia.

Phone: 0413 329 963, 0421 592 485, 0422 765 899. Website: www.australiafriendshipchess.org

 • Rainbow Tea
Sponsors


 

 

 

 

 

LẤY CUỘC CỜ LÀM ĐẸP CUỘC ĐỜI! - 人生如棋局,棋局可以美化人生。- CHESS MAKES THE BEAUTY OF LIFE!

 

LUẬT THI ĐẤU CỜ TƯỚNG

Soạn bởi Ban Điều Hành Hội Cờ Tướng Thân Hữu Úc Châu, áp dụng cho tất cả những Giải Cờ do Hội tổ chức.

 1. Nếu Ban Tổ Chức phát hiện một kỳ thủ xử dụng software trên smart phone hay ipad để làm phương tiện thi đấu, người đó sẽ được mời ra khỏi phòng đấu và đương nhiên bị truất quyền tham dự. Để cho việc tổ chức Giải được vui vẻ, thành công, Ban Tổ Chức yêu cầu quý kỳ thủ vui lòng để lại smart phone và ipad trên bàn mỗi khi cần rời chỗ ngồi thi đấu.
 2. Kỳ thủ không được kéo lê con cờ trên đường kẻ của bàn cờ và triệt để áp dụng luật: Đụng quân chọn nước, Hạ thủ bất hoàn. Khi một quân cờ chạm nhiều giao điểm, thì phải dừng quân cờ ở giao điểm đầu tiên.
 3. Những nước đi phạm luật cờ như cản chân mã, mã hành điền, nước tự tử v.v, trọng tài sẽ xử thua ngay.
 4. Khi đối phương đi một nước bất hợp lệ, nhưng thay vì báo trọng tài, ta lại đi bước kế tiếp, thì ván cờ vẫn được xem như hợp lệ, phải tiếp tục thi đấu.
 5. Khi Tướng hai bên đối mặt, bên nào phát hiện trước xem như thắng.
 6. Một quân cờ được quyền chiếu Tướng 4 lần cùng một vị trí, nước thứ năm phải thay đổi vị trí, nếu không bị xử thua.
 7. Kỳ thủ tự quản lý thời lượng thi đấu. Trọng tài không nhắc nhở.
 8. Mỗi ván đấu 35 phút cộng 10 giây cho mỗi bên, không đếm nước.
 9. Kỳ thủ đến trễ 15 phút xem như bỏ cuộc, bị xử thua.
 10. Trọng tài có quyền quyết định xử huề một ván đấu nếu xét thấy hai bên không thể thắng thua.
 11. Kỳ thủ cố ý làm lộn xộn bàn cờ, trọng tài có quyền xử thua.
 12. Ván chung kết bắt thăm tiên hậu. Thời gian 35 phút cộng 10 giây. Hoà cờ, hai bên đổi tiên, đấu nhanh 10 phút cộng 5 giây. Nếu lại hoà, bắt thăm tiên hậu, đấu siêu nhanh 5 phút.

 

BACK HOME PAGE

 

 

 

Play international chess

 

 

 

Danh mục khác

 

 


Truong Van Loi

 

 

 

 


$30 Website Banner Design

 

Australia Friendship Chess Tournament Inc is Australian Government Registered Organisation and is a Non-profit Organisation (No. A0056321F). The Organisation organizes the tournament every year in purpose to create the friendship among the chess lovers. This Tournament has been leading by Asian chess enthusiasts and interesting in friendship with other chess players.

 

 

Charity