575A Springvale Rd, Springvale South, VIC 3172, Australia.

Phone: 0413 329 963, 0421 592 485, 0422 765 899. Website: www.australiafriendshipchess.org

 • Rainbow Tea
Sponsors


 Truong Van Loi

 

 

LẤY CUỘC CỜ LÀM ĐẸP CUỘC ĐỜI! - 人生如棋局,棋局可以美化人生。- CHESS MAKES THE BEAUTY OF LIFE!

 

 

 

INFORMATIONS 2018 TOURNAMENT

NHỮNG TIN TỨC VỀ GIẢI CỜ 2018

 

1. WEAR WHITE SHIRT ONLY (NO T SHIRT) - MẶC ÁO SƠ-MI TRẮNG (KHÔNG ÁO THUN)

2. BREAKFAST, LUNCH, AND DRINKS PROVIDED - CÓ CUNG CẤP ĐỂM TÂM, BỮA ĂN TRƯA VÀ NƯỚC UỐNG

3. COMING 15 MINUTES AFTER THE GAME STARTS WILL BE CONSIDERED LOST THE GAME - ĐẾN TRỄ 15 PHÚT SAU KHI VÁN CỜ BẮT ĐẦU SẼ BỊ XỬ THUA VÁN CỜ ĐÓ.

4. APPLY THE TOURNAMENT RULES OF AFCA - ÁP DỤNG LUẬT THI ĐẤU CỦA HỘI CỜ THÂN HỮU ÚC CHÂU

5. 35 MINUTES PLUS 10 SECONDS FOR EACH PLAYER FOR EACH GAME - MỖI KỲ THỦ CÓ 35 PHÚT CỘNG 10 GIÂY CHO MỖI VÁN CỜ.

6. TIME TABLE - THỜI BIỂU:

 • Saturday 10/3/18:
 • - 9.00 - 9.30: Breakfast & Lucky Draw
 • - 9.30 - 10.00: Registration & Grouping
 • - 10.00 - 11.30: Game 1
 • - 11.30 - 1.00: Game 2
 • - 1.00 - 1.30: Lunch
 • - 1.30 - 3.00: Game 3
 • - 3.00 - 4.30: Game 4
 • -4.30 - 6.00: Game 5
 • Sunday 11/3/18:
 • - 9.00 - 9.30: Breakfast & Lucky Draw
 • - 9.30 - 11.00: Game 6
 • - 11.00 - 12.30: Game 7
 • - 12.30 - 1.00: Lunch
 • - 1.00 - 2.30: Semi Final Game
 • - 2.30 - 3.00: Lucky Draw
 • - 3.00 - 4.30: Championship Game
 • - 5.00 - 7.00: Presentation & Birthday Party.

BACK HOME PAGE

 

Play international chess

 


$30 Website Banner Design

 

Australia Friendship Chess Tournament Inc is Australian Government Registered Organisation and is a Non-profit Organisation (No. A0056321F). The Organisation organizes the tournament every year in purpose to create the friendship among the chess lovers. This Tournament has been leading by Asian chess enthusiasts and interesting in friendship with other chess players.

 

 

Charity