575A Springvale Rd, Springvale South, VIC 3172, Australia.

Phone: 0413 329 963, 0421 592 485, 0422 765 899. Website: www.australiafriendshipchess.org

  • Rainbow Tea
LẤY CUỘC CỜ LÀM ĐẸP CUỘC ĐỜI! - 人生如棋局,棋局可以美化人生。- CHESS MAKES THE BEAUTY OF LIFE!

 

 

Thư của Hội Cờ Tướng Thân Hữu Úc Châu

gửi Bộ trưởng Ngoại giao Úc để xin yểm trợ

thêm vắc-xin cho Việt Nam.

Đây là nỗ lực của những hội đoàn tại Úc

với hi vọng đồng bào trong nước

sẽ có thêm nhiều người được chủng ngừa.

 


 

 

 

 

 

 


 

Australia Friendship Chess Tournament Inc is Australian Government Registered Organisation and is a Non-profit Organisation (No. A0056321F). The Organisation organizes the tournament every year in purpose to create the friendship among the chess lovers. This Tournament has been leading by Asian chess enthusiasts and interesting in friendship with other chess players.

 

 

Charity