575A Springvale Rd, Springvale South, VIC 3172, Australia.

Phone: 0413 329 963, 0421 592 485, 0422 765 899. Website: www.australiafriendshipchess.org

  • Rainbow Tea
LẤY CUỘC CỜ LÀM ĐẸP CUỘC ĐỜI! - 人生如棋局,棋局可以美化人生。- CHESS MAKES THE BEAUTY OF LIFE!

 

SINH HOẠT HỘI CỜ TƯỚNG

ACTIVITIES OF AFCA

 

THAM DỰ GIẢI CỜ ADELAIDE

JOIN CHESS TOURNAMENT ADELAIDE

Sat 9 and Sun 10 February 2019

(See more photos)

Champion: Master Ho Van Thanh

Runner Up: Master To Tu Hung

Third Place: Master Kiet Nguyen

Fourth Place: Master Vo Dinh Tao

 

MÊ CỜ

HIẾN MÁU

 

ĂN TỐI TẠI NHÀ HÀNG PHI PHI

DINNER AT PHI PHI RESTAURANT

6.30pm, Sunday 24 February 2019

 

CHUYẾN ĐI TỪ THIỆN VÀ CỜ Ở VIỆT NAM

VIETNAM CHARITY AND CHESS TRIP

1 to 11 May 2019


MASTER CUP 2018

Photos of Master Cup 2018

Hình ảnh Master Cup 2018

Bài viết của Kinh Nhân về Master Cup

2018年棋王邀请賽

GAMES OF MASTER CUP 2018

2018 MASTER CUP ROUND 1

2018 MASTER CUP ROUND 2

2018 MASTER CUP ROUND 3

2018 MASTER CUP ROUND 4

2018 MASTER CUP ROUND 5

2018 MASTER CUP FINAL ROUND

 

Players of 2018 Master Cup

 

"Tôi May Mắn Hơn Bạn"

HIẾN MÁU

Tổng số tiền đã gửi giúp Trẻ Mồ Côi và Thương Phế Binh

trong năm 2018: $11,400. Ít hơn năm 2017 $5,800.

Số tiền gửi giúp nạn nhân sóng thần Indoneisia $2500.

Xin cảm tạ Quý Ân Nhân.

Charity Finance Up to Date: $60.49

 

 

 


 

Australia Friendship Chess Tournament Inc is Australian Government Registered Organisation and is a Non-profit Organisation (No. A0056321F). The Organisation organizes the tournament every year in purpose to create the friendship among the chess lovers. This Tournament has been leading by Asian chess enthusiasts and interesting in friendship with other chess players.

 

 

Charity