575A Springvale Rd, Springvale South, VIC 3172, Australia.

Phone: 0413 329 963, 0421 592 485, 0422 765 899. Website: www.australiafriendshipchess.org

  • Rainbow Tea
Sponsors

 

 

 

 

 

view articles - đọc những bài viết

australiafirendshipchess.home.log

 

Luật Thi Đấu Cờ Tướng

澳洲维省仕宾威市友谊象棋会
象棋比赛规例

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LẤY CUỘC CỜ LÀM ĐẸP CUỘC ĐỜI! - 人生如棋局,棋局可以美化人生。- CHESS MAKES THE BEAUTY OF LIFE!

 

SATURDAY 8 & SUNDAY 9, JUNE 2019

 

 

 

Champion: Grand Master To That Nhat Tan, Runner Up:

Master Tran Anh Khoa, Second Runner Up: Master

Peter Yab, Fourth: Mr Nguyen Nhat Quang, Fifth:

Master Nguyen Van Van, Sixth: Master Vo Dinh Tao,

Seventh: Mr Dao Trong Duc, Eighth: Master Ho Van Thanh,

Nineth: Master: Shimin Wei, Tenth: Master Liu Qin,

Eleventh: Master Nguyen Kiet, Twelveth: Mr Binh Nguyen.

 

(VISIT OUR FACEBOOK YOU MAY SEE ALL PHOTOS-

MỜI BẠN VÀO FACEBOOK ĐỂ XEM TẤT CẢ HÌNH ẢNH)

 

 

Số tiền nhận được cho chuyến đi từ thiện Việt Nam

trong tháng 5, 2019: $4995. Tổng chi: $3755. Còn lại: $1240, sung vào quỹ giúp Thương Phế Binh. XIN CẢM ƠN QUÝ ÂN NHÂN

 

 

 


 

Australia Friendship Chess Tournament Inc is Australian Government Registered Organisation and is a Non-profit Organisation (No. A0056321F). The Organisation organizes the tournament every year in purpose to create the friendship among the chess lovers. This Tournament has been leading by Asian chess enthusiasts and interesting in friendship with other chess players.

 

 

Charity