575A Springvale Rd, Springvale South, VIC 3172, Australia.

Phone: 0413 329 963, 0421 592 485, 0422 765 899. Website: www.australiafriendshipchess.org

  • Rainbow Tea
LẤY CUỘC CỜ LÀM ĐẸP CUỘC ĐỜI! - 人生如棋局,棋局可以美化人生。- CHESS MAKES THE BEAUTY OF LIFE!

 

CỜ TƯỚNG TẠI HỘI CHỢ TẾT SPRINGVALE

(CHESS AT SPRINGVALE LUNAR

NEW YEAR FESTIVAL)

10am, Sunday 3 February 2019.

XIN MỜI THAM DỰ - ALL WELCOME


MASTER CUP 2018

See all photos - Xem hình ảnh

Bài viết của Kinh Nhân về Master Cup

2018年棋王邀请賽

 

SPONSORED BY:

Master To Tu Hung, Master Peter Yab, Master Vo Dinh Tao, Master Giang Van, Mr Dat Ly, Mr Thong Tran, Mr Tang Duong, Phi Phi Restaurant, Mr Nguyen Nhon Duyen, Mr Loc Nguyen, Mr Pham Nguyen Bao

WINNERS OF 2018 MASTER CUP:

Champion Master Shimmin Wei, Runner Up Master Liu Qin, 3rd Master Nguyen Ngoc Thach, 4th Master To Tu Hung, 5th Master Long An Tran

 

GAMES OF MASTER CUP 2018

VÁN CỜ CỦA GIẢI MASTER CUP 2018

2018 MASTER CUP ROUND 1

2018 MASTER CUP ROUND 2

2018 MASTER CUP ROUND 3

2018 MASTER CUP ROUND 4

2018 MASTER CUP ROUND 5

2018 MASTER CUP FINAL ROUND

 

All Players of 2018 Master Cup

 

"Tôi May Mắn Hơn Bạn"

HIẾN MÁU

Tổng số tiền đã gửi giúp Trẻ Mồ Côi và Thương Phế Binh

trong năm 2018: $11,400. Ít hơn năm 2017 $5,800.

Số tiền gửi giúp nạn nhân sóng thần Indoneisia $2500.

Xin cảm tạ Quý Ân Nhân.

Charity Finance Up to Date: $60.49

 

 

 


 

Australia Friendship Chess Tournament Inc is Australian Government Registered Organisation and is a Non-profit Organisation (No. A0056321F). The Organisation organizes the tournament every year in purpose to create the friendship among the chess lovers. This Tournament has been leading by Asian chess enthusiasts and interesting in friendship with other chess players.

 

 

Charity