575A Springvale Rd, Springvale South, VIC 3172, Australia.

Phone: 0413 329 963, 0421 592 485, 0422 765 899. Website: www.australiafriendshipchess.org

  • Rainbow Tea
Sponsors

 

  

 

NHỮNG CÁNH CHIM ÉN

HÌNH ẢNH KHÓ QUÊN

THÀNH QUẢ MƯỜINĂM

十年耕耘  十载收穫

Ý NGHĨA CHỮ SĨ

象棋裡的《士》的意义

NỤ CƯỜI NHÂN ÁI

 

2018 NATIONAL CHESS TOURNAMENT

(10th ANNIVERSARY)

PHOTOS OF NATIONAL CHESS TOURNAMENT 2018

BÀI VIẾT CỦA MASTER TÔ TỬ HÙNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LẤY CUỘC CỜ LÀM ĐẸP CUỘC ĐỜI! - 人生如棋局,棋局可以美化人生。- CHESS MAKES THE BEAUTY OF LIFE!

 

GIAO HỮU VỚI CÂU LẠC BỘ KỲ PHONG

FRIENDSHIP CHESS WITH KY PHONG CLUB

 

2019 SPONSORS (NHỮNG NHÀ BẢO TRỢ GIẢI CỜ 2019):

1.Anh Nguyễn Nhơn Duyên 2.Anh Tô Tử Hùng 3.Anh Giang Văn 4.Anh Phương 5.Anh Nguyễn Văn Vân 6.Anh Trần Gia Long 7.LK Motor Repairs (Anh Cang Huỳnh) 8.Anh Bình Nguyễn 9.Anh Thông Trần 10.Phi Phi Restaurant (Anh Tuấn Anh) 11.Master Motor Repairs (Anh Khánh Nguyễn) 12.Nghị viên Trương Văn Lợi 13.Anh Phi Hồ 14.APAC (Anh Jeremy Zhu) 15.Rainbow Tea House (Anh Đạt Lý) 16.Le and Co Real Estate (Anh Phúc Lê) 17.Anh Hứa Thành Khải 18.Anh Phạm Nguyên Bảo.

REGISTERED PLAYERS UP TO DATE (GHI DANH THAM DỰ)

1.Binh Nguyen 2.Ton That Nhat Tan 3.Tran Bac Hien 4. Shimin Wei 5.Khoa Tran 6.Nguyen Ngoc Thach 7.Jeremy Zhu 8.Nguyen Nhat Quang 9.To Tu Hung 10.Nguyen Van Van 11.Tran Gia Long 12.Van Giang 13.Nguyen Phuoc Loc 14.Nguyen Thi Hang 15.San 16.Duc Dao 17.Tuan Le 18.Hua Thanh Khai 19.Shun Chih Sun 20.Tuan Nguyen 21.Huong Tran 22.Cheng Jong Yue 23.Ho Van Thanh 24.Chang Ming Wu 25.George Lo 26.Tang Duong 27.Nguyen Kiet 28.Peter Yab 29.Phat Le 30.Dao Trieu 31.Liu Qin 32.Pham Ngoc 33.Vo Dinh Tao 34.Ton That Huy 35.Anh Phuong 36.Hoang Duong 37.Cam Luong 38.Khanh Nguyen

Đây là cách ăn mặc cho Giải Cờ 2019

This is how to dress for 2019 Tournament

Luật Thi Đấu Cờ Tướng

澳洲维省仕宾威市友谊象棋会
象棋比赛规例

THÔNG BÁO VỀ KỲ THỦ NƯỚC NGOÀI

有关澳洲以外棋手参加2019年全澳象棋慈善赛通知

 

view articles - đọc những bài viết

australiafirendshipchess.home.log

 

 

Số tiền nhận được cho chuyến đi từ thiện Việt Nam

trong tháng 5, 2019: $4995. Tổng chi: $3755. Còn lại: $1240, sung vào quỹ giúp Thương Phế Binh. XIN CẢM ƠN QUÝ ÂN NHÂN

 


 

Australia Friendship Chess Tournament Inc is Australian Government Registered Organisation and is a Non-profit Organisation (No. A0056321F). The Organisation organizes the tournament every year in purpose to create the friendship among the chess lovers. This Tournament has been leading by Asian chess enthusiasts and interesting in friendship with other chess players.

 

 

Charity