575A Springvale Rd, Springvale South, VIC 3172, Australia.

Phone: 0413 329 963, 0421 592 485, 0422 765 899. Website: www.australiafriendshipchess.org

  • Rainbow Tea
Sponsors

 
 

 

 

 

LẤY CUỘC CỜ LÀM ĐẸP CUỘC ĐỜI! - 人生如棋局,棋局可以美化人生。- CHESS MAKES THE BEAUTY OF LIFE!


 

AFCA COMMITTEE - BAN ĐIỀU HÀNH ACFA

 

TƯỜNG TRÌNH TÀI CHÁNH GIẢI 2018

(FINANCE STATEMENT):

Tổng thu (Income): $13,670

Tổng chi (Expenses): $13,620

PHOTOS OF 2018 TOURNAMENT

LIST OF SPONSORS & PLAYERS

BÀI VIẾT CỦA MASTER TÔ TỬ HÙNG

VỀ GIẢI CỜ TỪ THIỆN TOÀN QUỐC 2018

 

NHỮNG CÁNH CHIM ÉN

NHỮNG HÌNH ẢNH KHÓ QUÊN

THÀNH QUẢ MƯỜINĂM

十年耕耘  十载收穫

Ý NGHĨA CHỮ SĨ

象棋裡的《士》的意义

LIUQIN, PHẨM CHẤT PHI PHÀM

劉勤--------一位品格超凡的象棋大師

NỤ CƯỜI NHÂN ÁI

 

CHUYẾN ĐI THĂM TRẺ MỒ CÔI

VÀ ĐÁNH CỜ TẠI VIỆT NAM

 

Chuyện phiếm: CHƠI CỜ TƯỚNG MAU GIÀ

 

SINH HOẠT HỘI CỜ ADELAIDE

SINH HOẠT CỜ Ở SYDNEY

(CHESS ACTIVITIES IN SYDNEY)

 


Play international chess

 

"Tôi May Mắn Hơn Bạn"

GIÚP SỬA NHÀ THƯƠNG PHẾ BINH

HIẾN MÁU

CHO EM TÔI MỘT NIỀM VUI NHO NHỎ

Charity Finance Up to Date: $1285.63

SINH HOẠT TỪ THIỆN THÁNG 3/2018

(CHARITY ACTIVITIES IN MARCH 2018)

 

 

 


 

Australia Friendship Chess Tournament Inc is Australian Government Registered Organisation and is a Non-profit Organisation (No. A0056321F). The Organisation organizes the tournament every year in purpose to create the friendship among the chess lovers. This Tournament has been leading by Asian chess enthusiasts and interesting in friendship with other chess players.

 

 

Charity