575A Springvale Rd, Springvale South, VIC 3172, Australia.

Phone: 0413 329 963, 0421 592 485, 0422 765 899. Website: www.australiafriendshipchess.org

  • Rainbow Tea
LẤY CUỘC CỜ LÀM ĐẸP CUỘC ĐỜI! - 人生如棋局,棋局可以美化人生。- CHESS MAKES THE BEAUTY OF LIFE!


MASTER CUP 2018

See all photos - Xem hình ảnh

 

SPONSORED BY:

Master To Tu Hung, Master Peter Yab, Master Vo Dinh Tao, Master Giang Van, Mr Dat Ly, Mr Thong Tran, Mr Tang Duong, Phi Phi Restaurant, Mr Nguyen Nhon Duyen, Mr Loc Nguyen, Mr Pham Nguyen Bao

Winners: Champion Master Shimmin Wei, Runner Up Master Liu Qin, 3rd Master Nguyen Ngoc Thach, 4th Master To Tu Hung, 5th Master Long An Tran

2018 MASTER CUP ROUND 1

2018 MASTER CUP ROUND 2

2018 MASTER CUP ROUND 3

2018 MASTER CUP ROUND 4

2018 MASTER CUP ROUND 5

2018 MASTER CUP FINAL ROUND

 

HUA THANH KHAI (red wins) GIANG VAN

2018 NATIONAL CHESS TOURNAMENT

PHOTOS OF NATIONAL CHESS TOURNAMENT 2018

BÀI VIẾT CỦA MASTER TÔ TỬ HÙNG

 

CHUYẾN ĐI THĂM TRẺ MỒ CÔI

VÀ ĐÁNH CỜ TẠI VIỆT NAM

 

HOW TO PLAY WESTERN CHESS

HOW TO PLAY CHINESE CHESS

 

"Tôi May Mắn Hơn Bạn"

GIÚP SỬA NHÀ THƯƠNG PHẾ BINH

HIẾN MÁU

Trong tháng 8 Hội Cờ Tướng đã gửi $3700 giúp tiền trường

cho 73 trẻ mồ côi và học sinh nghèo

 

CHO EM TÔI MỘT NIỀM VUI NHO NHỎ

Charity Finance Up to Date: $145.63

SINH HOẠT TỪ THIỆN THÁNG 3/2018

(CHARITY ACTIVITIES IN MARCH 2018)

 

 

 


 

Australia Friendship Chess Tournament Inc is Australian Government Registered Organisation and is a Non-profit Organisation (No. A0056321F). The Organisation organizes the tournament every year in purpose to create the friendship among the chess lovers. This Tournament has been leading by Asian chess enthusiasts and interesting in friendship with other chess players.

 

 

Charity